Czasopismo Kwiaty - był PRL i były kwiaty

Ilustrowany magazyn kwartalny dla producentów działkowców i miłośników kwiatów Kwiaty, wydawany był przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i...

Monday, 25 June 2018

Oto dziedzictwo - Księga Życia, miasto Mora - 3 Arakad

Fragment Księgi Życia z książki Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo. Księga, pełni funkcję pamiętnika, autorstwa głównego bohatera i jest w kilku miejscach powieści cytowana. 


Oto dziedzictwo - Księga Życia, miasto Mora - 3 Arakad


Księga Życia[1]
Miejsce: miasto Mora
Wódz: Uziel
Ranga: Pan Zastępów
Przywilej: dopuszczony
Wpis: 3 Arakad
Status: prawodawca


Oto dzieje ludu hinza[2] i kel el.

Stanąłem na rozdrożu. Na początku otworzyłem oczy i uj­rzałem mego Ojca. Byłem słaby, podczołgałem się w Jego kierunku. Przytulił mnie i ucałował. Poczułem się szczęśliwy.

I przybyłem…

Światy, przez które zamknięci Bramami Erebu[3], u stóp Syjonu, serca Ziemi, stanęli w pokoju, zwarci w szeregu, łącząc się w zgromadzeniu, bracia moi.

Tam mnie powitano…   

Stworzyliśmy człowieka, ufni w jego dzieło. Po raz trzeci, uchwy­ciliśmy ten twór. Rozpoczęto jego wychowanie, a kiedy po­wstał, nadano mu imię oraz prawa. Wyznaczyliśmy granice, we­dle rodzaju jego oraz miary, którą Pan uznał za stosowną. Pozwolono mu mnożyć się i zasiedlać miasta w naszym świecie.  Dano mu tron w Alade-ika, wzniesiono wszelkie słowo, aby nas rozumiał i słyszał, a gdy to pojął, nauczono go mądrości. 
Wskrzeszona ludzka dusza, nieśmiertelna i rządząca się osobliwym prawem. Potężna i niekorzystająca z żadnych ograniczeń. Niczym nie przyćmiona, wola wielkiego Ojca – człowiek – dzieło mądrości świata. I jeśli gdzieś, ktoś powie, że osiągnął na domiar doskonałą miarę, to wzniosę się do twierdzenia: sięgnął po wyżyny, a gdy to nastąpiło, uznał, iż nic więcej nie jest w stanie stworzyć.

Tak myśleliśmy…  

Uznaliśmy, że człowiek w swej mierze, stał się doskonałym. Tchnięty duchem mądrości i prawa, musiał być wolny i silny, wzno­sząc się ponad to, co moglibyśmy o nim pomyśleć.
Był nijaki, ale wiedział, że jednocześnie poszukujemy w nim spełnienia piękna, którego nam brakowało. Przepotężny dar tworzenia, zawarty w łonie kobiety, uczynił istotę niespotykaną.
Powstał przeciwko mym braciom, jeszcze zanim mnie stworzono, uposażony w wiedzę, posiadający broń i umiejętność władania myślami. Niszczył zajadle i po kryjomu, pożerał świat, w którym powstawaliśmy, z materii stając się istotami.
Za to, wygnany został człowiek, pierwszy raz na Ziemię. Wiele nie trzeba było w nim modyfikować, ale należało ograniczyć ten twór ludzki, proch zbuntowany, z kawałkiem wiecznej natury. Największe dzieło Ojca, licząc wśród tych niedoskonałych. Żadna inna forma wszechświata, nie jest tak ślepa, a jednocześnie doskonała.
Ludzie są potężni i niezmierzeni w chwale.
Doprowadzili nas do obecnej słabości. Odpowiednie wychowanie niszczy ich. Kiedy żyją, w tak nieuświadomionym stanie, łatwiej jest nimi rządzić.
Ale to sami sobie czynią. Nie nam i naszemu światu, oceniać te poczynania.             
Ich dzieje i nasze, związały się już dawno. Zupełnie niepotrzebnie poszukiwaliśmy usprawiedliwienia w ludzkiej naturze.
To mięso, zainicjowało bezsensowne wojny – tak myślałem kiedyś, kiedy jeszcze jej nie było. Nie znałem ludzi z Ziemi i byli mi obcy. Ona mnie zmieniła, a ja starałem się wyrwać, ten piękny kwiat i zasadzić w moim ogrodzie, w samym sercu miasta Mora.

Moim własnym też, bo kochałem…

I nie ma piękniejszego uczucia nad miłość. Ludzie powierzyli mi ten dar, wieki temu. Miłość to wyjątkowa delikatność, drżenie i reagowanie, tak subtelne i wspaniałe, że nie sposób związać myśli.
Takie uczucia, stanowią bezcenny dar życia, dany nie tylko Ziemi, ale wielu światom, choć inaczej postrzegane, stanowią prawidło istnienia.
Nauczyła mnie kochać ludzi, a ja wcześniej pragnąłem ich śmierci.
Cierpiałem, nie mogąc odnaleźć się w tym świecie. Dotknięty schyłkiem samego siebie, z końcówką moralnej trwogi, zapytany o możliwość życia, zgodziłbym się umrzeć, byleby nie czuć tego bólu, który ogarnia człowieka w miłości, nakazując mu wierność, tęsknotę i trwanie.
Nieprzejednane życie ludzkie, doskonałość ucząca piękna.  
Ten świat stał się potężny, a ludzie w nim upadli. Zakryta prawda wynaturzyła codzienność. Nie mogą nawet mieć nadziei, bo nie wiedzą, nie czują i przy tym nie myślą. Bezwładni w emocjach, pozostali poddani istnieniu. Wypełnieni trwogą i cierpieniem, z niewiadomego powodu, oblekają się powiastką, o przypadkowym dokonaniu, które stało się iluzją tego, co otrzymają od świata.
I tak żyją, spragnieni siebie, niosąc na emblemacie życia cel, taki niewykreślony, zwykły i niedostojny. Całkiem, jak wy­wró­cony obraz tego, co nastąpi po ich życiu. Strach, przed wymazaniem z płótna, dobija ich czyny. Kruszą się o swe stawy, zwyrodniałe od chodu, bo nie mogą wznieść się wyżej. Całkiem jak moje skrzydła, których obumieranie, bezpowrotnie odczuwam. Kel el musi wzlatywać, pełzając przypomina węża, połykającego żyrafę.
Po prostu, trwają każdą chwilą, nie wzbudzając emocji.
A mnie, pośród wszystkiego wyczekuje Syjon, który na jeden znak, otwarłby swe wrota.
Słyszysz, lewicki gorliwcze![4]
Zamknąłeś mi drogę do domu, zatarasowałeś drzwi, prowadzące do mojej kaźni.
A ja, pośród triumfu mego rodzaju, wznoszę do ciebie słowo. Stanąłem ponad sobą, będąc wzgardzonym.
Wytarłeś mnie z map, murów i kamieni; spaliłeś aszery[5]. Przygniotłeś ślad mego istnienia, czekając na mnie, zapomniałeś.
Zgładziłeś najlepszych spośród siebie, ku chwale krzywdy, wznosząc świat, utrwalając pamięć w ruinie.
Zamarłem, przeglądając twe czyny, za co zapłacisz sowicie. Jam jest prawo i twe przymierze.
I we mnie jest twój upadek, bo ja cię powołałem i dałem ci to, czym się karmisz, przyozdabiasz i co jadasz.
Zacne są moje czyny, twoje równie doniosłe. Wspólnie, poniesiemy brzemię naszych rąk, jednocześnie jęcząc w bólach rodzącej[6].
Powalony posąg mej chwały, dziedzictwo zasypane piaskiem[7].
I nadejdę, moje miasto, kiedy Pan zbliży się do twych bram. Poczujesz, że oto nadchodzę i powitasz mnie kulą żelazną, lecz przeżyję, a za zdradę, wyrwę twe serce. Zaryczysz potwornie, wydzierając z dawnych ust pogardę[8].
Nie ujdziesz za góry i nie przepadniesz[9] w ziemi. Znaj­dę i wytropię twe leża, spalę żywcem bałwany[10]. Pozostaną po mnie zgliszcza, odniosę zwycięstwo, niepokonany, sącząc twą krew na ustach. Upajać się zacznę, mdlejąc z rozkoszy.
Taki jestem, przywołany służę materii. Pan mój to Stwórca. Sługą zrodzonym stałem się ludzkości, strażnikiem słów, mą­drości i okazicielem prawa.
Wyżyną mą Dżebel el Akra[11], a ujściem jej Aron ha-kodesz[12]. Powstałem przed wami. Niegodziwość spły­nie krwią, bo nie minęło tysiąc pokoleń[13]. Słowo stanowi ważny wzorzec natury człowieka, a dar jego mowy, ostrze węża.

Oto dziedzictwo.Oto dziedzictwo - Księga Życia, miasto Mora - 3 Arakad[1] Księga Życia – pojęcie prawdziwe, pojawia się w Biblii w trakcie opisu apokaliptycznych wydarzeń, związanych z Sądem Ostatecznym. To, co zapisano w Księdze, stanowi o czynie człowieka czy też całej ludzkości – por. Ap 20,12. W Księdze wpisani są ci, którzy świadczą przeciw Panu – por. Wj 32,32-33. Można ludzi „wymazywać” z Księgi. Por. Dn 12,1 – zbawienie poprzez zapisanie w Księdze. Por. Ml 3,16 – wszystkie słowa, nawet wystąpienia przeciw Panu, zostają zapisane w Księdze, którą nazwano Księgą Wspomnień.
[2] Lud hinza – dosł. „ludzie”. Nazwa określająca człowieka.
[3] Brama Erebu – portal, brama stanowiąca miejsce przejścia. Łącznik pomiędzy światami, skracający drogę podróży wojsku. Opis działania znajdujemy w Ap 4, 5-7. Wejście do Eremu, świata kel el (aniołów) oraz Stwórcy.
[4] Lewici – wywodzą się od Lewiego, trzeciego syna Jakuba i Lei. Jedno z pokoleń izraelskich – por. Rdz 29,34. Nie otrzymali ziemi w Kanaanie. Mieli służyć Panu i być utrzymywani przez lud. Do ich obowiązków, należało strzeżenie porządku świątynnego i doglądanie obszaru wokół ołtarza. Kontrolowali Izraelitów, składających ofiary, aby ci nie naruszali prawa. W tym znaczeniu, mogli uchodzić niekiedy za nadgorliwych. Przeznaczeni na służbę Pana, weszli do Jego domu, stając się zależni od Niego. Pan stał się ich wierzycielem, oddawali mu posługę, a On ich utrzymywał – por. Lb 8,14.
[5] Aszera – „święty pal”. Nazwa nawiązuje do symbolu bogini Aszery, czczonej w Fenicji i Kanaanie. Uważana za żonę Baala. W książce, żeński odpowiednik Dagona. Aszera i Astarte, to dwie zupełnie różne postacie. Kultowa aszera ma kształt drewnianego słupa, symbolizujący siłę życiową, trwalszą niż zmieniające się pory roku. Symbol Aszery, stanowiło zielone drzewo.
[6] Nawiązanie do tekstu Syr 19,11 […] „Głupi z powodu usłyszanego słowa ból odczuwać będzie, jak rodząca – z powodu dziecięcia” […]
[7] Nawiązanie do Pwt 28,24 – piasek spada z nieba, wyniszczając tych, którzy nie wykonują poleceń i praw.
[8] Tu: w znaczeniu „złorzeczenia”, a nie „przekleństwa”. Przekleństwo miało troszkę inną formę. Złorzeczenie miało zapewnić zły los, a przekleństwo przynosić natychmiastową śmierć lub zgubę. Złorzeczono na ciężki los i biedę. Przeklinano w zemście, dążąc do śmierci wroga, m.in. na skutek chorób.
Ze złorzeczeniem spotykamy się w Biblii. Jest to cecha, ukazanego tam Pana (Boga).  Złorzeczenie można byłoby określić także „narzekaniem, czynionym przez ludzi”. Biblia wskazuje, że złorzeczyć nauczył ludzi ich Stwórca.
[…] „Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem”. […] Rdz 8,21
Stwórca nauczył człowieka złorzeczenia i jest to niezaprzeczalne i widoczne w tekstach biblijnych.
[…] „Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. […] Rdz 12,3
Izaak błogosławiący Jakuba (udającego Ezawa), udziela przekleństwa tym, którzy będą mogli złorzeczyć jego synowi oraz błogosławieństwa, tym którzy będą mu sprzyjać. Był to praktykowany i ceniony mechanizm, mający zapewnić przetrwanie oraz przynoszący pomyślność.
[…] „Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty”. […] Rdz 27,29
Złorzeczenie, czynione ojcu lub matce miało być karane śmiercią.
[…] „Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią”. […] Wj 21,17
Biblia zabrania złorzeczyć królom i sędziom. Księga była dla ludzi narzędziem do zapewnienia panowania nad ludem.
[…] „Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim Ludem”. […] Wj 22,27
Księga Kapłańska wprowadza wiele zakazów dotyczących złorzeczeń:
[…] „Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!” […] Kpł 19,14
[…] „Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, jego krew na niego”. […] Kpł 20,9
Księga Liczb, potwierdza że Stwórca nauczył ludzi złorzeczenia. Mogą oni przeklinać, wyłącznie tych, których On sam przeklina. Przekleństwo staje się normalną praktyką, cenioną i ważną. Zawiera w sobie element magii, ale stanowi także niebezpieczne źródło, traktujące podstawy walki o wpływy religijne.
[…] „Jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę złorzeczyć, komu nie złorzeczy Pan?” […] Lb 23,8
[9] Tu: w znaczeniu „ukrycia się”.
[10] Odniesienie do wyobrażenia bóstw. Biblia mówiąc o „bałwanach”, ma na myśli czczenie wyobrażeń różnych bóstw – por. Ps 106,36. Co dokładnie Biblia rozumie przez pojęcie „bałwanów”, wyjaśnia fragment z przykazań, które otrzymał Mojżesz:
[…] „Nie będziesz czynił sobie żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, twój, jestem zazdrosnym, który karze nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia – tych, którzy Mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”. […] Pwt 5, 8-10. Za „bałwany”, uważano rzeźby, obrazy i wyobrażenia, które były powszechnie czczone przez ludy starożytne. Naczelna cześć, należna była IHWH i tylko Jemu. Każde inne działanie, uważano za odstępstwo, a bóstwa te określano „bałwanami”. Miało to znaczenie pogardliwe, wskazując na Tego, który był najważniejszy.
[11] Góra Sapon lub Zapon ma wysokość 1800 m n.p.m., zwana współcześnie Dżebel el Akra. Spadł na nią Lucyfer, zwany Helel ben Szachar.
[12] Aron ha-kodesz (hebr. שדוקה ןורא, „święta arka”), w synagodze szafa ołtarzowa, w postaci ozdobnej drewnianej skrzynki, służąca do przechowywania zwojów.
[13] Odwrócenie przesłania z Pwt 5, 8-10. Pan karze nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, okazując łaskę do tysięcznego. Uziel – jak każdy kel el – rości sobie prawo zemsty do tysięcznego pokolenia. Przez to, staje się bardziej mściwy od Stwórcy. Wyobraża siłę Jego majestatu, będąc „orężem” i „gniewem”. 


Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (17) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (1) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (27) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (8) utwór poetycki (9) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (25) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)