Czasopismo Kwiaty - był PRL i były kwiaty

Ilustrowany magazyn kwartalny dla producentów działkowców i miłośników kwiatów Kwiaty, wydawany był przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i...

Sunday, 17 June 2018

Niezwykły szatan

Niezwykły szatan – niczym bumerang, raz jest w Niebie, raz na Zie­mi. Ciekawy ten obraz, wyłania nam się z treści Biblii.

Przeanalizujmy ogólnie całą jego historię:

1.       Szatan był aniołem w Niebie, który został strącony do ogrodów Edenu. Opisane jest to w Księdze Rodzaju 1. Kusił tam Adama i Ewę.
2.       Zszedł na Ziemię i wziął kobietę za żonę w Księdze Rodzaju 6, dopuszczając się licznych nieprawości, choć jego jedynym przewinieniem była tu „miłość”. Zaprowadził występek na Ziemi – uwa­ga –poprzez „miłość”.
3.       W Księdze Hioba, obecny jest w Niebie i na Ziemi. Doświadcza człowieka, jest identyfikowany z Najwyższym, jako obraz „szatańskiej” twarzy Boga.
4.       W Księdze Izajasza 14, został „do Szeolu[1] strącony jego przepych i dźwięk harf”. Tu ukazany jest jako król babiloński, który włada potężnym królestwem. Mamy tu do czynienia z satyrą, o której pisze sam autor tekstu – por. Iz 14,04.
5.       W Księdze Zachariasza 3, ponownie jest w Niebie, stoi po prawicy Boga, gdzie oskarża.
6.       W Ewangelii Mateusza 4, jest już na Ziemi, kusi Jezusa i zostaje wyrzucony precz, po nieudanych dwóch próbach „przekupstwa”. Na siłę jest wstawione w tekście, że „szatan kusi swego Boga”, przy czym robi to w stosunku do samego siebie.
7.       W Apokalipsie 12, znowu jest strącony, przegrywa walkę z Michałem i trafia wraz ze swoimi sprzymierzeńcami na Ziemię.
8.      W Apokalipsie 20, 2, zostaje pochwycony i związany na tysiąc lat. Być może dochodzi do tego na Ziemi, na którą wcześniej został strącony.
9.       W Apokalipsie 20,7, zwolniony z czeluści, aby walczył z narodami ziemskimi.
10.   W Apokalipsie 20,19, jest już w jeziorze Ognia i Siarki.


Niezwykły szatan


Opis ten wskazuje jednoznacznie, że całość nie trzyma się jednych ram. Wynika z niego, że Stwórca jest „sadystą”. I to jest przykre, że ludzie tak nielogicznym uczynili swego Pana. Uznając, że Biblia jest natchniona przez IHWH – jak głosi tradycja chrześcijańska, to nie powinno w niej znajdować się żadnych sprzeczności. A tu? Cóż, fakty są niezaprzeczalne.
Stąd, pojęcie „szatan”, powinniśmy odnosić do zjawiska ogólnego, związanego z „przeciwnikami” pewnego działania Stwórcy, którzy „buntownikami” nie są, a ich czyny, poparte zostały różnymi zdarzeniami, nie tak prostymi, jak chcą tego języki świętych, ale zdarzyły się.
Na tej podstawie, mogę wyciągnąć tylko jeden wniosek – ludzie oparli własną wiedzę o aniołach na kłamstwie, zatem jest to żadna wiedza, choćby została spisana w najpiękniejszym języku i ozdobiona najbardziej naukowymi przypisami. Dodatkowo, ludzkość dała się zmanipulować, wierząc że coś jest w stanie naruszyć jej niezbywalną wolność i opętać, przy czym druga strona uznała, że za pośrednictwem „szatana”, dokonuje aktu przejęcia kontroli nad żywą materią. Obie drogi są błędne, krzywdzą rozum i prowadzą człowieka do skomplikowanych zaburzeń wartości, których efekt, na co dzień możemy podziwiać gołym okiem. Tak zdeformowany świat, pozbawiony jest jakiegokolwiek systemu prawa i mądrości. To zatrzymało ludzkość w tym, do czego zmierzała. Kresem tej drogi, miał być szacunek do siebie i innych; życie nieniszczące żadnego przejawu woli i bytu innych stworzeń, czy współbraci ludzi. Nie doczekaliśmy się tego.
Wypełniam tę wiedzę, gdyż dalsze istnienie luki, w tym zakresie oraz system różnych interpretacji, pomimo wielości naukowych prawd, prowadzi do dalszej niewiedzy, a tym samym degradacji ludzkiego rozumu i upodlenia w oczach aniołów. Na skutek braku zasobu wiadomości, uczyniliśmy z szatana złego ducha, diabła, który na zawołanie zajmuje się zwodzeniem człowieka. Zapominamy tylko, że wszelkie zło pochodzi od ludzi, a szatan stanowi tylko marne wytłumaczenie siebie i pożywkę do „owładnięcia mas”. Tak, jak kobieta nie może w trakcie ciąży trzymać dziecka poza ciałem, tak znany ludziom szatan, nie może istnieć bez znamiennego udziału ich samych. Ta analogia, może jest drastyczna, ale jakże prawdziwa.

[1] Szeol – starotestamentowe określenie królestwa zmarłych. Znaczenie tego terminu, nie jest poznane i może stanowić źródło wielu interpretacji. Słowniki podają prostą analizę, mówiącą o „grobie”, „dole” czy wręcz „śmierci”. Słowo Szeol występuje w Rdz 37,15, gdy Jakub opłakując syna Józefa, stwierdził że pójdzie w ślad za nim do Szeolu. Nast. Rdz 42,38, Rdz 44,29 – żale Jakuba nad synem.
Lb 16,29 – Mojżesz mówi o ziemi (w znaczeniu „gleby”, „powierzchni”, „tworzywa planety”), która ma paszcze i pochłania bluźniących przeciw Panu do Szeolu. Por. także Lb 16,33. Szeol w Księdze Liczb tłumaczony jest jako „grób”. W Pwt 32,22 widać, że gniew Pana sięga do głębin Szeolu. 1 Sm 2, 6 mówi, że Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza. W Iz 14,15 Szeol określony jest jako „samo dno otchłani”. Zatem, głębiej już nic nie istnieje. Jeżeli wszechrzecz ma logiczną konstrukcję, to Ziemia stanowi jej dno.
Autor rozumie Szeol, jako otchłań wszystkich światów, połączoną z nimi, stanowiącą ich dno (skraj, bo dalej już nic nie ma). Tu stworzono Ziemię, która stała się miejscem izolowania niebezpiecznych ludzi. Tu żyją, przebywają, mając szansę na zmianę. Tchnienie życia, po śmierci wyczerpanego ciała, przechodzi w kolejne, nowe już życie. Stąd Szeol, uchodzi za miejsce, do którego udajemy się i z którego wychodzimy. Nieskończony cykl trwa, dopóki istnieje świat. Pan może zamknąć i otworzyć Szeol, co należy dosłownie rozumieć, jako uwolnienie ludzi z tej drogi i przywrócenie ich ciałom właściwej, wiecznej struktury trwania. W Szeolu żyją też różne istoty, stanowiące materię żywą i należą do nich duchy, które połączone są ze strukturą planety.   
Personifikacja Szeolu, ukazuje istnienie żywej materii w ziemi. Żywa materia, w odróżnieniu od znanej nam definicji życia, którą wyraża biblijny termin „istota żywa”, dotyczy wszelkich form istnienia obecnych we wszechrzeczy, za wyłączeniem istot żywych. To, że na Ziemi funkcjonuje znany pogląd, dotyczący definicji życia, nie oznacza iż należy je rozumieć w sposób identyczny, przy uwzględnieniu innych form. Istota żywa, z prawem do istnienia to człowiek (bezsprzeczne); jest nienaruszalny i jego życie jest wartością, co zawdzięcza – jak głoszą religie, nieśmiertelnej duszy. Pogląd błędny, gdyż wszystkie istoty, w tym człowiek, posiadają tchnienie życia. Biblia nie wspomina o duszy. Dostosowując księgi do potrzeb, zmieniano je. Wprowadza ten termin dopiero Księga Powtórzonego Prawa, mówiąc o tym, że gdy dusza pragnie mięsa, to wówczas człowiek – Żyd (należy to zrównać, gdyż tak to wówczas widziano) – może jego smakować do woli – por. Pwt 12,20.  
Stanowi to całkowite zaprzeczenie Księgi Rodzaju, która sama dla siebie, w znanej ludziom wersji, stanowi zaprzeczenie. Zwrócić należy uwagę, że gdy Biblia nie zna pojęcia „narodu wybranego”, zachowuje się zupełnie inaczej, w stosunku do ludzkości. Wprowadzenie wyjątkowości żydowskich koczowników i nadanie im statusu oświeconych, doprowadziło do tego, iż uczynili oni z siebie kogoś, w znaczeniu „nadczłowieka”, w stosunku do innych ludów. Świat to przyjął i zgodził się na ten bezsensowny impas, niemający żadnego uzasadnienia w prawdzie. Za to, pozostała ludzkość, otrzymała szatana, który został z nią zrównany, jako zły.
Tchnienie sycące się krwią, to nic innego, jak pozostałość po aniołach, których prawem było spożywanie krwi. Ludzie otrzymali zakaz krwi. Żydzi i chrześcijanie mówią, że mogą jeść mięso – ci drudzy powtarzają za pierwszymi, bo wszystko – co się porusza i żyje jest przeznaczone na pokarm, jak rośliny zielone – patrz Rdz 9, 03.      
A więc, czy też ludzie mogą być zjedzeni przez wybranych? (pytanie na myślenie, stanowiące konsekwencję pewnej przytoczonej tu analogii). Kolejny werset mówi, że nie wolno jeść mięsa z krwią życia. A które mięso jest bez krwi życia? I jak pozbyć się jej? Czy wystarczy upuścić? Rytualny ubój, w imię Stwórcy, sycącego się krwią i uwielbiającego żywe ofiary. Czy taki Bóg wyśnił się ludziom? Ten Stwórca jest wprost nierealny, ale przyjęto taki fałszywy obraz, aby usprawiedliwić władzę. Bo jeśli taki byłby Stwórca, to czy buntu szatana nie należy uznać za przejaw humanitaryzmu, połączonego z troską o człowieka? W tym znaczeniu, Szeol to miejsce wielu istot ciemiężonych, pod panowaniem człowieka (Bestii). 

Fragment ze wstępu do książki Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo 


Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (17) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (1) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (27) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (8) utwór poetycki (9) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (25) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)