Wyznanie miłosne dla zakochanych

piękna moja konwalijko wspaniały cyprysiku maleństwo kocham w każdym pocałunku namiętności niestworzone piękno wspaniały ś...

Thursday, 21 June 2018

Jesteśmy dumni z ludzi: słowo do Czytelnika z Pierwszej wojny w niebie

Największą siłę ludzi, stanowi zdolność do stwarzania ciał oraz możliwość połączenia z innymi rasami. Brzmi dziwnie, ale przypomnijmy sobie Adama, któremu sprowadzono Lilit[1]. Po zbliżeniu, Lilit zaczęła stanowić problem.
Rozmnażanie się ludzi (oraz innych gatunków), to dar, najcenniejszy we wszechświecie. Pamiętajmy, że pokłady ludzkie są wyczerpywalne i najwspanialsze pośród światów, głównie za sprawą pozostawienia człowieka w fazie „półproduktu” albo „półformy”, która pozbawiona wielu cech, może podlegać kształtowaniu albo „dokształtowywaniu”. Dziwne jest to, z punktu widzenia samych ludzi, ale powoduje to owo „podobieństwo na obraz[2]”, które nie stanowi całkowitej symetrii z właściwym ideałem. Gdybyśmy przeanalizowali poglądy Platona[3], dotyczące czystych idei, to zrozu­mie­libyśmy, ile tracimy z pełnego wizerunku siebie.
Tu, na Ziemi, jesteśmy kopiami tego, czym byliśmy lub moglibyśmy stać się, gdyby wrota zostały otwarte.  Przywrócenie jest możliwe, ale nie za wszelką cenę.
Ludzie dysponują podobnymi właściwościami, ale tylko nieliczni z nich, potrafią odpowiednio reagować z otoczeniem, wybijając się na niezależność. Jednak, to nie dodaje pełni siły, ani nie wzmacnia ducha. Giganci nie powrócą, a krwiożercze wampiry, nie zatopią kłów, dopóki Ziemia trwa, w tym, czym jest (zamknięty cykl). Jesteśmy zwykli, bo nie wiemy jak urzeczywistniać idee (stwarzać i kreować, a nie przetwarzać).
W połączeniu z innymi rasami, idee zyskałyby inny rodzaj świadomości, przy zetknięciu się z materią, której idea nie potrzebuje (kopia stałaby się uzewnętrznieniem formy). To tłumaczy też sprawę olbrzymów na Ziemi, które pojawiły się po tym, jak aniołowie mieli potomstwo z córkami ludzkimi[4]. Po prostu: ludzkie łono zostało wypełnione brakującą formą i „dokształtowane” niekontrolowanym przypadkiem stwo­rzenia. I na tym koniec, bo każde inne tłumaczenie, nie będzie wła­ściwe. Nie znam człowieka, który twierdziłby iż posiadł wszystko, mając peł­ną świadomość zaczerpnięcia z całości. Nie mógłby nikt tego doświad­czyć, gdyż nam wszyst­kim czegoś brakuje. Czujemy to lub odczu­waliśmy. Inną kwestią jest to, czy będziemy w stanie przyznać się do tego. Zrobi­łem osobisty rachunek i przyznaję się: brakuje mi czegoś, co pozwoliłoby mi wzbić się, ponad widzialny horyzont, wykonać inny oddech czy zaradzić, zupełnie odmiennie, w niespotykanej dotąd sytuacji.  
Człowiek jest doskonały, ale to, co stąpa po ziemi, nie stanowi ostatecznego wzoru skończoności, ale przejściową formę do tego, czym się wkrótce stanie.
Obrazoburczy szaleniec, przemówił. – Tak! Jestem obrazoburczy, tym, którzy wystąpili przeciwko Prawu, życiu, człowiekowi i Stwórcy. Ja jestem obrazoburczy, trzymając się starych zasad i nie zmieniając niczego.
Moje szaleństwo bywa tym większe, im bardziej dostrzegam i odczuwam. Doświadczam w codzienności obrazów i wizji, które prowadząc przez świat, pozwalają tworzyć i zerkać w przyszłość oraz czerpać z przeszłości. Ja nie jestem końcem, nie jestem nawet początkiem, ni środkiem. Jestem niczym i nikim, lecz zasiadłem pośrodku, aby opowiedzieć historię miłości, tragedii i nienawiści. Powiedzieć, że wielki Beliar, zwany szatanem, przypłacił ogromną ceną, za bliskość człowieka. Poniósł też krzywdę, będąc pierwszym obrońcą ludzi i stał się ich największym wrogiem. Nie wolno wierzyć w całość każdej opowieści, pamiętając że niektórzy mówią fałszywie.  Zwodzą innych, wywyższając siebie. Na Ziemi to norma, aby uczynić z Boga ofiarę.
Jeśli potrafi się czuć, to nawet największe nieprawdopodobieństwo, przyniesie ze sobą obraz tego, czym był świat, zanim zanikły wrota (wzory idei). Stwórca uczynił wielość rodzajów i porządków, istot i rzeczy, a wszystko to wywiódł z materii, On i Jemu podobni, dawni Stwórcy, dziedzice wszechrzeczy i jej władcy, sprawowali niepodzielne rządy, dopóki nie nastał ich koniec.
Wiem, że powiecie iż jest to szaleństwo lub herezja, ale ja, Uziel Mora – ostatni piszący z Eremu – oddaję słowa naszych dziejów, dostępując świadectwa wieczności. Ustawiam się w znanym mi szyku – jak nauczył mnie mój Ojciec, aby bronić mego świata. Pozostałem, ostatnim wolnym Eremitą. Oto ja, Uziel Mora, wierny zastępom.
To Beliar i jego bracia, dostąpili zaszczytu stania się kolejnym uzewnętrznieniem mocy i potęgi materii. Nim nastał ten czas, o którym nie pamiętamy, Ziemię nawiedzały wojny, a Niebo spowijały ciemności. Wśród tego, pojawiło się światło, a w nim, nastał człowiek. Natura ludzka, okazała się być zaskoczeniem, ale twór ten był nadzieją, niosąc ze sobą dobro, pozbawione mocy pradawnych. Ład i porządek, oparty na Prawie, miały szansę urzeczywistnić się w istnieniu. Okazało się, że człowiek, to tylko kolejna faza drogi, którą przeszła materia, zdolna do walki i przekształceń. Jednym, potęga okazywała się zbawienna, a innym roztoczyła wizję destrukcji, ciągnąć światom na zniszczenie.
Finał tej wojny, rozegra się na oczach śmiertelnych, a zwycięsko wyjdą z tego nieliczni. Ustanowią oni nowy ład, zaprowadzą porządek… I wyznaczą nowego Stwórcę. Pozostanie walczyć do ostatniego tchnienia lub przyłączyć się do którejś ze stron. Dziś, nie ma przyjaciół i wrogów, dobrych i złych. Istnieje za to Prawo, które aniołowie, wierni Stwórcy, wdrażają w życie.  Pokonany Erem, spowity krwią i cierpieniem, nie wzywa pomocy, a Stwórca nie stawia się pośród świata. Zaburzone życie i niewinność, poświęcone na szali śmierci, przeważają żywym, ciążąc umarłym. Gaśniemy, z każdym oddechem przemieniając się w bestię.
Nie potępiam nikogo, bo sprawy stały się nazbyt zawiłe, a ludzkość, niesie własne brzemię, skrzywdzona i samotna, dźwiga ten ciężar bezimiennie. Wystarczy zerknąć na świat i pochwycić dech sprawiedliwych, aby przekonać się, jak wiele cierpienia niesie im życie. Pozostali wierni, posłuszni któreś ze stron; umrą albo zabiją – inny wybór nie istnieje.
Nawet pijak czy morderca, zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. Bo kto z nas wie, dlaczego ktoś pije? Albo, dlaczego zamordował?
Czy jesteśmy pewni własnych ocen, które często wygłaszamy?
Jesteśmy ludźmi – kochajmy i szanujmy to, co tak zupełnie zwyczajne, trwa w nas i stanowi o naszym początku. Nie demonizujmy i nie wywyższajmy się, bo jesteśmy wobec świata równi. Bowiem ten świat, to nasze wspólne dziedzictwo.
Walka nie toczy się o rację czy pieniądze – to przemija. Rozgrywa się bój o prawo do równości, stanowienia o tym, co nas otacza oraz porządku życia, śmierci i tworzenia. Utracone dziedzictwo, musi zostać przywrócone. Marzenie Uziela – ostatniego Pana Zastępów – o równych i sprawiedliwych światach oraz zakończeniu dzieła zniszczenia, może urzeczywistnić się w ludziach – poprzez ich dobroć, miłość i szacunek. Należy odszukać dobro, poznać je i urzeczywistnić – dać znać o sobie i sprawić, aby świat widzialny i niewidzialny nie stanowiły granicy, ale próbę – przed którą będzie miał szansę stanąć każdy – komu dech przemierza płuca.
Zapomnieliśmy o naszym udziale. Traktujemy ten dar jak własność, nadaną i niezbywalną. Wiele religii człowieka, obiecuje życie wieczne, rozdając przywileje bez ponoszenia żadnej konsekwencji. Zbiorowość uwierzy w otrzymane przekazy, gdyż każda wiara stara się wypełnić lukę, będącą tęsknotą za utraconym światem.
Ludzie uważają się za wszechwiedzących, często lekceważąc innych, budując poczucie wartości na krzywdzie. Gdyby poważnie potraktowano prawa i zasady; wojna, głód i cierpienie, przestałyby istnieć. Zapominamy o właściwym przekazie, pochodzącym z dziedzictwa. Nie tylko krew jest łącznikiem, ale również ożywcze tchnienie, uśpione, lecz pozostawione trwale w człowieku.
Natury nie daje się łatwo oszukać, a refleksja, po dokonanych zniszczeniach, nadchodzi zbyt późno. Jednakże, możemy wytłumaczyć każdą rzecz – to zwodnicza natura, przybliża nas do niedoskonałości.
Ileż to już przekazów, zostało na próżno porzuconych, mijając się gdzieś z prawdą?
Aniołowie i ich historia, powróci do świata człowieka, aby przed jego upadkiem, dać wyraz świadectwa o tym, jak postrzegli i zapamiętali czyny, orędownicy wieczności. Żadna śmierć i żadne życie, nie wyrwie się z okowów tego dźwięku, bólu i radości… Pozostał smutek, ciężki do wyrażenia.
Wielu ludzi zasłużyło na lepszy los. Mimo tego, iż żyli w błędzie, cierpiąc i znosząc męki, potrafili wznieść się ponad to i zrozumieć. Przekaz ten nie był słyszalny, ale został im przeznaczony. W obliczu dokonań człowieka, zasmuciłby się Stwórca, który nakazał przywrócić Prawo. Pośrodku światów, na samym dnie Otchłani, zapisano historię, która wydarzyła się naprawdę, dając początek upadkowi wielkich wodzów zastępów oraz człowieka. Dziś, wspólnie podniesiony oręż, może ocalić nie jedną, ale dwie rasy. Aniołowie muszą stanąć w jednym rzędzie z ludzkim oprawcą i stoczyć walkę o planetę. Nadciąga potężna armia, której nikt i nigdy nie widział, ale jest ona mocna i zawładnęła wszechrzeczą.
Nie jest triumfem upadek. Nie jest powodem do radości niczyj ból, bieda czy poniżenie. Nie nakazano nikomu cierpieć, ponosząc ofiary w imię Stwórcy i religii, bowiem kapłani nie cierpią, ale wznoszą się kosztem człowieka. Zaprawdę, mąż myślący i mężyna czuła, dostąpią jedności, a gdy to osiągną, zyskają.
Wybacz mi Rachel, że nie opowiem tej historii inaczej, ale pośród światów, Ty, najwspanialsza Owca z człowieczego stada, zostałaś zagubiona, wobec wszystkiego. Twój Kanaan, dom mój i oaza moja, pewnego dnia otworzy się, a rodzina Twoja i syn, przywitają Cię u bram Twego miasta. Wówczas Eden, rozewrze swe grodzie, aby dać z obfitości Tobie. I gdybym mógł inaczej, uczyniłbym. Zaprawdę powiadam Ci, nie przywrócony będzie bieg, dopóki duch Twój ciąży Ziemi. Prawo moje jest okrutne i wyznaczam nim bieg mego dzieła.
Kto otworzy Księgę i zapamięta w niej, temu Prawo stosowane ma być policzone, a kto zlekceważy Prawo, przeczytawszy słowa, tego zgładzicie, wieczni i nieprzerwani wędrowcy.
Wykonanie zależne będzie od siły, którą zyskamy. Moc zanika, bo niespożyta krew, nie żywi nektarem wieczności. Stali się śmiertelni i umrą, wraz z tobą odchodząc w niepamięć, jeśli pozwolisz, ale gdy nadejdzie czas, ustaną pośrodku dróg i wzniosą oręż, a ty ujmiesz temu i przetworzysz.
Nie każcie nikomu czekać, pośrodku światów… armie upadłe i Stwórca w niewoli. Ostatni marsz zastępów, stanie się waszym udziałem, bo wielka armia powstanie, aby usłuchać nawołania wodza. I nikt nie pozna jego imienia i nikt nie zdoła zrozumieć, gdy się objawi. Już niebawem, pośrodku tysiącleci, wyczekiwany… Dziecko nauczyło się chodzić i zmężniało.
Michale, bracie mój i drogo, jakże okrutny stał się tobie los, skoro porzuciłeś nasze barwy i opuściłeś źródła życia. Zrozumieliśmy przesłanie, odsłaniając dziedzictwo krwi, dając człowiekowi zapewnienie. 
Ziemio, otwórz swe bramy, czeka ciebie koniec lub ocalenie. Ukochana jesteś, bo w tobie objawił się świat, a potęga twoja nie znajduje końca.
Oto jest ostatnia z tajemnic, a gdy słowa wypełnią się, staniesz się samotna. Zapanuje cisza, której nie znasz. A głuchość tego dźwięku, będzie niezmierzona. Nawet w oceanie głuszy, wygrywana jest ostatnia melodia, z której przychodzi nadzieja poznania i zrozumienia.
Ostatni bastion wszechświata, w którym możemy ocalić nasze dziedzictwo. Złamcie kod końca, połączcie dwie cząstki, a wiecznie żyć będzie człowiek. Kajdany spadną, a dźwięki śmierci zagłuszą życie. Najdoskonalszy program przetrwania, został zakodowany w człowieku, a dojścia bronią mu więzy. Zerwie je wyłącznie pradawny, który z woli Stwórcy, powstał i dzierży należną chwałę.
Nazwiecie go Bestią, Zwierzęciem i Fałszywym Prorokiem, ale nie obawiajcie się, on to zniesie, bowiem w nim jest cząstka Stwórcy i wola silna w przetrwaniu. Przeklniecie go wśród lądów i obmówicie. Nie dacie mu wytchnienia, godząc w jego dobre imię. Zaczniecie o brzasku, kończąc nocą. Dzieło śmierci, przybliży go wam i ukoi. Nie was się obawia i nie do was zmierza.
Nie wierzcie religiom, nie ufajcie ludziom. Spośród waszego stada, wywleką was i zdradzą. Pozostaniecie sami i nieprzychylni nikomu. Budujcie, a nie dzielcie – w jedności siła. W całości poszukacie zrozumienia, a w ziarnie prawdy, ujrzycie Stwórcę, który przetrwanie rodzaju człowieka, uczynił sprawą najwyższej wagi.
Niebo jest dumne z człowieka, lecz pochyla się nad zwyrodniałym czynem, cierpiąc za każdą śmiercią.
Ból – to siła, której doświadcza życie.

Uziel Mora [1] Lilit – w żydowskich legendach, pierwsza żona biblijnego Adama oraz partnerka Asmodeusza. Żeński demon, wywodzący się z mit. mezopotamskiej, który stał się kobiecym straszydłem. O Lilit, Biblia wspomina w Iz 34,14. Tekst opisuje, że pojawia się ona tam, gdzie „zdziczałe psy spotykają się z hienami, a kozły będą przyzywać się wzajemnie”. Lilit w tym zgiełku, ma odnaleźć zacisze i spokój oraz odpoczywać. A. Szandor LaVey w Biblii Szatana pisze, że Lilit to hebr. kobieta-demon, pierwsza żona Adama, która wprowadziła go w arkana magii. W kabale jest demonem piątku, przedstawionym jako kobieta, której ciało jest przewleczone przez węża. Postać taką ilustruje obraz Johna Colliera z 1892 r. zatytułowany "Lilith".
[2] Odniesienie do Rdz 1,26 „uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam”. Człowiek miał panować nad zwierzętami, ale żywić się wyłącznie ziarnem oraz owocem drzew. Złamanie tego zakazu, oddala od podobieństwa. Panowanie zaprzecza ustalonemu porządkowi, który dostosowano do dogodnych warunków. Nie było już nikogo, kto mógłby wyegzekwować to prawo u ludzi. Księga Rodzaju, w swoich najważniejszych początkach, zakazuje spożywania mięsa. Następne księgi, mówią zupełnie co innego, oddając obraz krwawego Boga, który dzieli krew i przyjmuje krew od ludzi. Niezmieniony początek, koliduje z pozostałym tekstem, będąc w sprzeczności. Dowodzi to jasno, że w tekście ktoś poczynił „przemyślane zmiany”, służące rozwojowi kultów oraz panowania człowieka nad człowiekiem.
[3] Platon – właściwie Arystokles, ur. 427 r. p.n.e., zm. 347 r. p.n.e. w Atenach. Filozof grecki. Platon to przydomek („szeroki”, „barczysty”). Głosił, że idee są czyste i pozostają poza zasięgiem człowieka, tak jak dusza czy nieśmiertelność. Człowiek musi poznawać idee, kształtować je w sobie i odnawiać. Demiurg („boski budowniczy”), założył świat i obdarzył go ciałem i duszą. Państwo porządkuje idee i rzeczy (przeciwieństwa idei, tzw. „cienie”) poprzez dokonywane czyny polityczne, w których spełnia się największa wiedza dialektyczno-filozoficzna.
[4] Odniesienie do Rdz 6, 1-7. Biblia wspomina, że „Synowie Boga, widząc że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały”. Spór dotyczył pozostawania „ducha w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną”. Warto jest zwrócić uwagę na fakt, że córki stawały się żonami, a człowiek jako cielesny, zyskał właściwą postać. W efekcie, zrodzili się giganci, którzy stali się mocarni. Okazuje się, że połączenie człowieka i anioła stało się możliwe. Powstała nowa forma, co dowodzi słuszności przytoczonej tezy, dotyczącej „dokształtowania się formy”. Biblia mówi krótko o tym, co się stało, ale był to o wiele bardziej skomplikowany proces. Małżeństwo staje się czymś złym, a nie było to wyłącznie zapłodnienie kobiet, ale wejście w związek i wspólne życie. Jak to mogło nie spodobać się Stwórcy? Połączenie z człowiekiem, miało zatrzeć wpływ jego natury, ale zostało to przerwane i określone jako złamanie prawa. Więcej o tym, mówi w całości książka. Zrozumienie tego fragmentu jest ważne, dla poznania przyczyny buntu i początku wielkiej wojny.
Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (19) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (2) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (29) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (9) utwór poetycki (11) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (27) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)