Wyznanie miłosne dla zakochanych

piękna moja konwalijko wspaniały cyprysiku maleństwo kocham w każdym pocałunku namiętności niestworzone piękno wspaniały ś...

Sunday, 24 June 2018

Bliskością pisarza jest jego dzieło - refleksja Uziela Mory o Pierwszej wojnie w niebie: Dziedzictwo

Bliskością pisarza jest jego dzieło i jeśli nie powstało z przypadku, to można powiedzieć, że jest się spełnionym, gdy tworzy się umiłowane treści. Może lepiej byłoby nazywać siebie autorem, aby nie zadrażnić uznanych ludzi pióra, ale pisarzem, w myśl obowiązującej terminologii jest każdy piszący. Ciężkie jest to. Może powrócę do starej nazwy i określę się skrybą[1], aby nie zadrażniać kancelarzystów. Pasuje lepiej.
  Ze słowa powstał świat, gdy […] „Pan rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość”[2] [...] I tak, dzieło mające swego autora, zostaje zrównane ze stwarzaniem. To nie wyniosłość, ale konieczność nazwania rzeczy po imieniu. Człowiek tworzący, powinien wznosić się ponad przeciętność, aby nie razić tym, co ogranicza masy, ale wprowadzać to, co je rozwija. Ludzie zwykli zgadzać się i nienawidzić, wedle klucza emocji, a nie rozumu. Upiększa się tym świat i Ziemię, czyniąc codzienność lepszą, również istocie żywej[3].
Wnosić coś do życia świata, to zapisywać sprawy, które przemawiają do rozumu, objawiając się poprzez sztukę. Wówczas, autor staje się uprawnionym do tego, aby karmić tym tych, którzy chcą skosztować nietypowego pokarmu[4]. Stajemy się pazerni i głodni, gdy myślimy.
O tym, co bliskie pisze się szczerze. Otwarcie, mówi się wówczas, gdy szanuje się kogoś na tyle, aby odbyć szczerą rozmowę. Pisarz, który zdecyduje się na odrobinę prawdy, ucieka od populizmu i zaczyna traktować Czytelnika poważnie. Dzieło populistyczne, tworzone jest pod ludzi, a nie pod prawdę. Fałsz bywa jednostką przychylną demagogii.
Tworząc całą serię Przemilczeć Armagedon, niemal przez cały ten czas, staram się widzieć nieustannie ludzi. Armagedon nie należy do literatury ani prostej, ani łatwej w odbiorze. Być może, powodem tego jest to, że opieram się na jednoczesnym ujęciu myślenia, zbyt wielu stworzeń. Przyzwyczajcie się – Prawo prawdziwe – dotyczy ogółu, a nie „wybranych”. Dzieje Stwórcy, to historia całości, a nie wycinka. Usiłuję odnaleźć wspólne cechy oraz oddać wzorcowy system wartości, tożsamy różnym cywilizacjom i kulturom. Spoglądam na historię świata, widzianą z perspektywy aniołów. Jedynie, ten punkt widzenia, nie czyni mnie ślepym.  Bliskością pisarza jest jego dziełoAniołowie nie różnicują. Traktują, cywilizacje bytujące w obszarze planety, jak jedną społeczność, w której rządzi niepodzielnie człowiek. Zdominował on świat, niszcząc bezpowrotnie życie na Ziemi. Podła i prawdziwa definicja dominacji człowieka. Niestety, nie wychylił się on znacznie, poza to, co stanowi Ziemia wraz z otaczającą powłoką.
Poszukiwania idei jednej ludzkości, utrudnia podejście śmiertelników, którzy nie mają zrozumienia i postępują często zgodnie ze swoimi stadnymi pierwowzorami. Iść za resztą, nie myśleć i poddawać się wrażeniu, a nie opierać życia na przesłaniu mądrości i fundamentach prawdy.
Dochodzę do coraz częstszego wniosku, że ludziom nie zależy na prawdzie. Wolą czcić się wzajemnie oraz użyźniać, zebrane po krańcach świata ikony, pochodzące ze źródeł uprzedzonej tożsamości, udając zamożnych i wielkich, dobrotliwych panów, którzy z łaską, pozwolą przystąpić innym do uczty życia. Wywołują wojny i zwady, potrzebując człowieka do osiągnięcia celu, tak marnego i bliskiego, znanego tylko im. Cel ten wieńczy śmierć. Socjalizm i komunizm, nie zostały stworzone po to, aby wyróżniać ludzi. Te nurty, są odwiecznym pragnieniem człowieka wolności. Załóżmy, że wierzymy w raj po śmierci, Niebo i zbawienie. W takiej rzeczywistości, wszyscy mamy być równi. Czyż to nie komunizm? Odrzucamy to, w co wierzymy i zaprzeczamy temu, co jest oczywiste. Nienawiść do równości ogółu ludzi, nie przeszkadza w modlitwie i noszeniu świętych wyobrażeń. Po zwalczeniu komunizmu na Ziemi, ludzie obiorą nowy cel – będą musieli uśmiercić Niebo i tak jak dawniej, pochwycić oręż, aby zniszczyć równość i wspólne dziedzictwo. Taki los Ziemi i panującego na niej człowieka. Zdradza to jedną cechę – cały rodzaj ludzki, nigdy się nie dostosuje – dopóki zwykli ludzie, będą godzili się na uciemiężenie i wyzysk.  
Ta historia, wydarzyła się naprawdę. Zaczęło się to dawno, nieopodal naszych domostw. W zamierzchłej przeszłości, rozegrała się potężna bitwa, o której współcześnie, niewielu pamięta. Nad światem, roztoczyła się krwiożercza smuga. Niegasnące, palone miasta i wsie, rozsiane po ziemi żywe trupy. Zapach śmierci, niesiony z powietrzem. Bitwa skończyła się, nastała kolejna fala. Potem, przyszła pustka. Zgliszcza, przyciągnęły mary.
I nadszedł, niosąc ostatni znak, kierując dawne słowa, zdążając ku upadłej ludzkości. Wojna nie skończyła się. Uziel, odczuł w przestrzeni ból upadającego Stwórcy. Nikt tak przeraźliwie nie walczył o istnienie, jak On. 
 Zgrozo wszelka!... Nie o siebie zmagał się Ojciec, lecz o ludzi, dając im czas... Zniszczyć wszechrzecz, to posiąść moc gilgali[5], sześciu światów: kto je złączy, ten złamie Tron. Pozostała Ziemia, życiodajny bastion, w którym ostatni, stoczą walkę o życie.
Żydzi wierzą, że Uziel powróci i uczyni wielkim Izrael. Nie mówi się o tym wprost, ale jest on mesjańskim aniołem, zapowiedzianym przed wiekami. Uziel był i jest obrońcą narodu wybranego. To on, wygnał Adama i Ewę z Edenu[6] i zamknął ten ogród przed człowiekiem. I tylko Uziel, będzie potrafił ponownie otworzyć Eden, który zrówna historię Ziemi w czasie i przestrzeni, zwracając życie poległym zwierzętom i wprowadzając równowagę na przestrzeni czasów. Dokona tego, poprzez restartowanie, w materii i przestrzeni, zwracając wszechrzecz do początku.
Ostatni z pradawnych aniołów, którego świat doświadczył, nie ma nic przed sobą i nic za sobą; powróci. Niegdyś, jego istnienie przepadło, a on pozostał sam, porzucony na granicy światów. Powróci w dniu końca, wychodząc z Otchłani. To Uziel posiada wiedzę na temat pieczęci i diademów, z pomocą których musi przywrócić Szeol; nawiązać równowagę sześciu światów.
Człowiekowi z Ziemi, nie zaniesie niczego. Przestraszył się, kiedy zrozumiał, jak potraktowano Nazarejczyka. „Winny”, skończył na krzyżu. Nazarejczyk wykonał powierzoną misję – dopuścił do powstania żywego tworu, zrodzonego z kobiety. Ludzkość otrzymała kod, który miał w niej zaistnieć. Wieczny kod Eremu, wdrożony w ciało kobiety, za pomocą nasienia. Zbyt prosty nośnik, zatem, niemożliwy do uznania za prawdziwy.
Okazało się, że nie tylko Jezus i Uziel posiadali taką wiedzę. Stare księgi, pozostając w rękach zakonu jeremitów, pozwoliły dotrzeć do źródeł i zacząć polowanie na „wpół-ludzi”. Nazwali ich mieszańcami. Nie mogli gładzić całych populacji, bo gdy się zorientowali w ich istnieniu, okazało się, że liczba ta jest wielka; 144 000 dusz[7].
Polowanie trwało latami. Płonęły stosy, organizowano wyprawy. Dusze odradzały się, więc należało je natychmiast niszczyć i nie dopuszczać do tworzenia nowych.
Walka trwa po dziś dzień… Nawet teraz, gdy czytasz te słowa, ktoś umiera, za sprawą liczby i rodzaju imienia.  
Współczesne społeczeństwo, zostało zmanipulowane i żyje, służąc ogromnym korporacjom, które powołał zakon jeremitów. Mechanizmy te, służą jednemu celowi: i nie są to pieniądze, lecz władza nad tchnieniem życia. Skupiają się na istocie żywej, aby sączyć z niej energię – tlić życiodajną strukturę – prowadząc do zerwania więzi z duszą. Bezpowrotny proces wypasania – niczego nieświadomych owiec – dokonywany przez stado baranów.

Rach[8]! Im śmierć pisana, nie życie! 

Uziel odkrył zdradę Michała, od którego odczytał wiadomości. Jezus i Michał, czekali na swego wodza, przez dwa tysiące lat, pogrążając się w ciemności. Michał w końcu zdradził i przyłączył się do jeremitów. Na skutek nieprawomyślności, wyuczył ich skuteczniejszego zachowywania wieczności. Przelali krew ludzi, nadszarpując strukturę „worka tchnień”. Nie dali ludziom ewoluować, blokując rozwój materii, zyskując władzę nad siłą człowieka.           
Uziel musi pochwycić oręż, gdy jego czas nadejdzie. Oczekiwał na stosowny moment, trwając w bezładzie, przez dwa tysiąclecia, pogrążony w ciemności. Pierwsze zadanie – zgładzić zdrajcę. Ostatni ze stwórców i Pan Zastępu, trwa prześladowany przez człowieka.
Nastał czas człowieka, który zakpił z Praw i szykował się na rzeź. To najbardziej przemawia i dostarcza bólu, gdy dawne prawa tracą, a zyskuje ślepota człowieka, wzbierająca w miarę czasu do rangi oręża, którym niepodzielnie broni głupoty.
Uziel powróci. Zatopi we krwi obłudne dzieło, zacierając ślad po tej zdradzie.
To dzieje kel el, czytajcie, a zrozumiecie…Bliskością pisarza jest jego dzieło
[1] Skryba – dawniej „tłumacz praw”, „pisarz”, „kopista”.
[2] Cytat pochodzi z Rdz 1,3.
[3] Istota żywa – termin biblijny, nadawany zwierzętom, które nazwał Adam – por. Rdz 2,19. Człowiek jest też istotą żywą – por. Rdz 2,7. Dla starożytnych, główny symbol życia jednostki (istoty), stanowiły włosy i krew.
[4] Z tworzeniem literatury jest jak z jedzeniem. Każdy może stworzyć dzieło, jak również przygotować samodzielnie smaczną potrawę. Jest to powszechna umiejętność, którą można wykonać dobrze: zje się to czy przeczyta, okaże się ciekawe lub smaczne. Nie istnieje istota ludzka, która nie musi jeść czy zwolniona została z posługiwania się mową. Nie będzie w tym jednak niczego nowego, co odda nowy smak lub wniesie nową myśl – jeśli nie zaistnieje kreacja. Osobliwa literatura, daje swoistego „kopa”, mając swój wkład w ogólny rozwój. Grecy, określali to przeżycie jako katharsis („oczyszczenie”).
[5] Gilgal – „zrzucenie”. Sanktuarium położone w pobliżu Jerycha, na równinie Jordanu. Miejsce świętej amfiktionii /związek dwunastu pokoleń Izraela, odnowiony, stanowiący o wspólnym pochodzeniu, kulcie i zjednoczeniu, wokół Arki Przymierza czy Gilgalu, za czasów Jozuego, powstały w trakcie obchodów Paschy, pierwszy raz po założeniu obozowiska w „ziemi obiecanej”/, w czasach Jozuego i królów, miejsce gromadzenia się armii.
W Joz 4 znajduje się opis powstania gilgalu. Izraelici przeprawiając się przez Jordan, wysłali przodem kapłanów z Arką Przymierza. Wody Jordanu rozstąpiły się. IHWH polecił wyjąć z koryta rzeki dwanaście kamieni i ułożyć je w powstałym obozie. To samo kazał uczynić w korycie rzeki, upamiętniając miejsce, na którym stały suche nogi kapłanów – por. Joz 4, 1-9. Jozue rozłożył się obozem w Gilgal – por. Joz 4,19. Gilgal oznacza „krąg kamienny”. W Biblii, gilgal (tu: jako określenie, a nie nazwa własna), stał się określeniem dla wielu miejscowości. Gilgal Jozuego, znajdował się między Jordanem a Jerychem, na wschodnim krańcu. Zwany też Aralot, dosł. „Wzgórze Napletków”.  
Betel i Gilgal, według prorockiej wizji Amosa są grzeszne – por. Am 4,4. Wszystko za sprawą rozpowszechnionych tam kultów bożków z rogatym wyobrażeniem.
Gilgal to budowla kamienna, występująca na danym obszarze, upamiętniająca śmierć, przy­mierze, wydarzenie, wyznaczająca letnie lub zimowe przesilenie.
Kamienne okręgi znane na świecie: Stonehenge, Rujm el-Hiri (Rudżm el-Hiri). Działanie kręgów zanikło blisko 2000 lat temu, co oznacza, że ich aktywność przestała mieć znaczenie. Cechą tych budowli jest materiał. Powstały bowiem z kamienia polnego, ale także z ciężkich bloków kamiennych, ważących niekiedy do kilku ton. W pobliżu tych kręgów, znajdowane były szkielety humanoidów, o ogromnych, nieludzkich rozmiarach.
[6] Eden – biblijny ogród, z którego człowiek zostaje wygnany za przekroczenie prawa i złamanie nakazów. Uziel zamyka przed człowiekiem ogród Eden i stawia na jego straży dwa ogniste miecze. [...] „Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia". [...] – por. Rdz 3,24. Sama nazwa ogrodu Eden, pochodzi od sumeryjskiego słowa „edin”, co oznacza „rozkosz”.
[7] Odniesienie do pokoleń Izraela, zawarte w Ap 7. W tekście Apokalipsy, mowa o pokoleniach Izraela, z których ludzie zostali „opieczętowani”.
[8] „Przekleństwo, złorzeczenie”. Wyraz pogardliwy, określający kogoś. 

Dodatek do książki Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo 


Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (19) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (2) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (29) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (9) utwór poetycki (11) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (27) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)