Czasopismo Kwiaty - był PRL i były kwiaty

Ilustrowany magazyn kwartalny dla producentów działkowców i miłośników kwiatów Kwiaty, wydawany był przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i...

Tuesday, 1 May 2018

Szatan i magia człowieka - część pierwsza

O prawdziwym rytuale przejścia, o którym w dzisiejszych czasach zapomniano, można napisać wiele rozpraw. Mnie osobiście dręczą w takich sytuacjach dwa zasadnicze pytania:

Po co?
i
Czemu ma to służyć?

Szatan i magia człowieka - część pierwsza


Od razu odpowiem: odpowiedniemu ujęciu i przedstawieniu szatana oraz magii człowieka.
Nie będę w tym artykule komplikował tego zagadnienia, opiszę to prosto.
Żadna z tych ewentualnych rozpraw nie będzie na tyle prawdziwa, aby zakończyć ten temat jednoznacznie. Nie jest to możliwe. I chyba nic już nie zetrze idei zła oraz myślenia o „szatanach i demonach”, które czyhają na duszę człowieka, zmuszając go do grzechu. Zmuszony człowiek egzystuje pod presją. Jednych ta idea wzbogaca, innych pociąga i fascynuje, a niektórych przeraża na śmierć.
Jeszcze inni stanowią obraz „bogów i magów, potrafiących czarować i odznaczać rzeczywistość”. Owi „zmiennokształtni” kiełkują w pozorze, iluzji i zmierzchu rozumu.
Wąż i niewiasta, trzeci rozdział Księgi Rodzaju, wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo niewiasty i węża.

„ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. 

Rzucone przekleństwo na rodzaj ludzki, za poznanie dobra i zła. Czym jest poznanie? Czy kara się kogoś za wiedzę? Czego symbolem może być ten opis. Przecież skazuje rodzaj ludzki na ciernie – oset, ból i nieurodzaj. Karze człowieka cierpieniem. Czy za takie wykroczenia jak poznanie, może spotkać coś równie drastycznego? Wydaje mi się, że nie i tu chodziło o coś więcej, niż tylko kuszenie czy też posłuchanie się węża i zrozumienie.

Religie karzą za wiedzę i skazują na potępienie. Dawniej mówiły, że człowiek wiedzy, to człowiek szatana. Dziś upodlają (dawne słowo, obecnie poprawne jest upadlają) ludzi, aby stworzyć tych „lepszych i gorszych”. Komu potrzebne są ich normy oraz czemu im podlegamy? Sterowani ludzi, żyją w uśpieniu.

Dobro i zło – dwie przeciwstawne części tej samej natury, oznaczać mogą jedność człowieka, który zyskał świadomość do spraw i rzeczy, których dziś my nie poznamy. Wiemy, jacy jesteśmy. Znamy doskonale historię cywilizacji, mniej historię naszego gatunku.

Poprawiam się: znamy teorię na ten temat oraz dysponujemy szczątkowymi dowodami, dając wiarę ludziom, którzy mogli celowo mijać się z prawdą.

Pojawiliśmy się 40 000 lat temu i dziś jesteśmy najbardziej rozwiniętą formą życia na Ziemi. To my, zdołaliśmy tę ziemię, podporządkować rodzajowi ludzkiemu. Zapanowaliśmy nad większością możliwych do ogarnięcia spraw. Będąc nadal słabi i marni, wobec prawdziwych sił natury.

Niewiele trzeba, aby ogołocić człowieka z siły postępu.

Ograniczamy się w wielu kwestiach, ale nasza natura, choć nastawiona na przetrwanie i wzajemną dominację, zawiera w sobie te dwie części – dobrą i złą.
Co było dobre? Istnienie w Edenie.
Co było złe? Zerwanie jabłka. Inaczej skosztowanie czegoś, co było zastrzeżone dla aniołów. Co ustawił Pan przed Edenem? Posłużymy się fragmentem:

„Wygnawszy zaś człowieka, Pan postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze, aby strzec drogi do drzewa życia”. Rdz 3,24.

Ostrze – miecz. To jest znamię wojownika, symbol armii. Człowiek za poznanie dobra i zła został odciągnięty od wieczności.
Spójrzmy na to, nieco inaczej, tak jak proponuje książka Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo.

Ludzie istnieli razem ze Stwórcą i aniołami w jednym miejscu, zwanym Erem (Niebo). Rozwinęli się i rozmnożyli, stając się silni. Poznali oręż i technologię. W pewnym momencie, poczuli że chcą być bliżej Stwórcy, na równi z aniołami.

Człowiek wyszedł z założenia, że istota równie doskonała nie może być niższa od tej, która stanowi wyznacznik owej doskonałości. Istniejąc w swoim świecie, na Ziemi, nadal stosował tę zasadę, z tym że gorsi byli inni ludzie, stanowiąc balast w dążeniu do celu.

Ludzie rozpoczęli starania, wywołując wojnę w niebie. Zostali za to wygnani, tu, na Ziemię. Eden to ogród zawierający w sobie kod życia świata, możliwy do przywrócenia równowagi, zdolny do zachowania informacji o życiu, tak aby w chwili zniszczenia go przez człowieka, był możliwy do odtworzenia.
Biblia wzmiankuje o tym, że ludzie zaczęli się rozmnażać na całej Ziemi i doprowadzili Stwórcę do wniosku, że stanowią zagrożenie. On zaczął żałować, że ich stworzył. Istota, która według ludzi jest w stanie przewidzieć wszystkie rzeczy, żałuje.
Czyż to nie dziwne?  Wielu zapewne się nad tym zastanawiało.
Człowiek musiał ukryć prawdę. Stworzono mit o szatanie, który w pewnym momencie, musiał zbyt ludziom pomagać – o czym wskazuje też i Biblia – zapragnął człowieka. Tak kochał człowieka, by pomóc Stwórcy w jego zgodnym z prawem istnieniu, stając się jego wrogiem. Szatan to „wróg”, „przeciwnik”, „oskarżyciel” – ktoś, kto chce tłumaczyć, pokazać że można coś współtworzyć. Jak tak może być? Doskonały człowiek i jakieś pertraktacje, czynione z diabłem. Ukazanie, że ludzie poszli na wygnanie, to czysta herezja. Nie! Ta opcja nie przechodzi. Trzeba to zatrzeć. Ubrudzić najwyższego Pana Zastępów, pokazać że jest demonem. Mimo iż w Biblii mówi się bezpośrednio o tym, że ludzie zostali wygnani z ogrodu Eden.

Skąd te kuszenie ludzi, skąd one?
Szatan musiałby namawiać ludzi do powrotu na właściwą drogę. Ludzkość, kiedyś i dziś, nie chciałaby słuchać. Po co? Zatem, przypisano mu to, że kusił. To miała być jego wina! Człowiek poniósł klęskę, bo próbował zniszczyć Niebo, ale nie sam to wymyślił. W ocenie ludzi, musiał zrobić to ktoś inny. Po co wspominać o szczegółach. Wiara lubuje się w uproszczeniach. Powiedziano o tym, ale nie całkiem wprost, w pismach – tylko bardziej w tradycji – wstyd było do tego się przyznać, lekko się odżegnując, znów strasząc ludzi demonami, ale tak nieoficjalnie. Znalazł się kozioł ofiarny. Upragniony winowajca. „Chciałeś dobrej ludzkości” – to teraz masz szatanie – jesteś jej najgorszą plagą. Zabierzemy twoje prawdziwe imię i rodzaj twój nazwiemy „przeciwnikiem”. Po wsze czasy będziesz niezrozumiany. Niech nienawidzą ciebie ludzie. My na tobie zarobimy. To twoja wina! Nic nam nie zrobisz, a swoje prawo wsadź sobie w tył. Stwórca nas kocha i nic nam nie zrobi. To ciebie ukarze, bo nie zdołałeś nas przekonać do dobra.  – Tak mniej więcej człowiek opisał dzieje.
W każdej wypowiedzi o szatanie i człowieku oraz magii, która ich niewątpliwie łączy, mnie osobiście irytuje powstrzymywanie się przed tłumaczeniem spraw, które nie idąc za ogólną linią polityczną, muszą pozostać najzwyczajniej przemilczane. Dlaczego magia mnie irytuje? Prosto odpowiem, że nie ma czegoś takiego jak magia, utożsamiana z wróżką czy czarodziejem. Magia ma swoje zastosowanie i jej opisywanie, jako zjawiska religijnego jest coraz lepsze, ale magia to próba włączenia człowieka w jego naturalny rytm oddziaływania na rzeczywistość. Człowiek dąży do ustanowienia w sobie prawa, które mu odebrano. Uważam, że człowiekowi wygaszono nieco możliwości percepcyjne, osłabiając go na pewnym etapie tworzenia. Uczyniono to celowo. I powiecie, być może, że jestem heretykiem. O tak! Tylko jak wytłumaczycie jedno małe zdanie:

„Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” Rdz 1, 26.

Podobieństwo to podobieństwo, a co się z tym wiąże, siła i umiejętności. Człowiek został przyblokowany, a dzieje, które przekazuje Biblia zawierają szczątkowe informacje, których właściwe odczytywanie uznaje się za zło, nadając im status opętania (wnioskom). Mamy ślepo przyjmować wersję, bez zbędnego komentarza (dociekania). Tak było i już. Nie wiadomo jednak: co było?, gdzie było? i kiedy było?

„Oto wam daję…” Rdz 1,29

„Miałem, a teraz wam daje, dzielę się, weźcie ze sobą, bo ja mam”. Człowiek osadzony na Ziemi, miał wszystko to, co było w Niebie. Bo dostał to wszystko i miał tu żyć, aż się zmieni. Niewątpliwie, nie jest to pierwsza próba.

Wracając do satanizmu, z jednej strony czyni się bajkę dla naiwnych, strasząc diabłem, a z drugiej strony lekceważy się to, co dawniej uchodziło za coś znaczącego. Obok tego wszystkiego, co nazywamy złem, wystąpiła pewna tendencja do kultywowania poszukiwań na temat istoty człowieka. Rozpatrywane były aspekty jego pochodzenia oraz posiadania odpowiedników w innym wymiarze. Badano także możliwości wpływania człowieka na rzeczywistość. Tak powstał prawdziwy satanizm, tworzony przez przeciwników nieprawdy, dążących do uzyskania należnego człowiekowi miejsca, w pogmatwanej hierarchii bytów.
Kult i rytuał przez związki człowieka z własną naturą i operowania pokładami, niepoznanymi dotąd, może rodzić pewne niebezpieczeństwo, ale nie jest to rzecz, którą wywołać może efekt działania szatana i jego demonów. Choć katolicy uważają – jak włoski egzorcysta Gabriele Amorth, że relacja z diabłem jest możliwa. Twierdzą, że jest on nieposłuszny i zmusza człowieka do własnego stylu życia.
Postaram się wyjaśnić kilka pojęć i przybliżyć pewne znaczenie szatana i magii człowieka. Dobrze byłoby skupić się na symbolice, runach i wróżbitach oraz kartach. Nie ma jednak na to miejsca, bo artykuł stałby się książką. Stąd sprowadzę ten temat do jednej tezy. Wszelkie próby wróżbiarskie, medium czy inne parapsychologiczne sprawy, to nic innego jak grzebanie przez człowieka we własnej, uśpionej duszy. Bywa tak, że komuś coś się przypomni. I słusznie, bowiem istniejemy ciągiem, od wieków jedną duszą i stwarzającym się ciałem. Granica życia została zatarta. Człowiek nie może żyć wiecznie, ale ciałem. Duch jego jest nieśmiertelny i jako energia przemieszcza się po śmierci do nowego ciała. Inaczej: ożywcze tchnienie napełnia jedno naczynie, a następnie kolejne. Po co to jest? To najdoskonalszy mechanizm do sprawienia, aby dusza istniejąc udowodniła, że jest na tyle mądra i zgodna z prawem, aby przestrzegać ustalonych zasad. Dusza jest tu czymś doskonałym, do czego człowiek dąży, ale dysponuje jedynie tchnieniem. W tej układance, czasem jakiś mechanizm poluzuje się i ludzie przemawiają językami, których nie pamiętają czy też mają siłę, o której nie wiedzą. Odtwarza się stara pamięć z duszy. Ludzie nazywają to błędnie „opętaniem”. Zły kierunek, bo ci, którzy wiedzą jak funkcjonuje ten rząd dusz, już dawno uczynili z tego ważny mechanizm w kierowaniu losami świata. I im tu jest dobrze, bo panują nad resztą. Człowiek żyje pozorami i one go zachwycają. Nie chce uwolnić się od manipulacji, bo raz, że nie wie jak, a dwa, nie widzi w tym sensu. Utrwalony porządek jest na rękę wszystkim.  
A teraz, na poparcie tej tezy, ważny fakt. Gdyby ludzie wierzyli w to, co głoszą, to wiedzieliby, że Stwórca przyjdzie ich rozliczyć. Ten moment musi w końcu nastąpić, ale potrzebne są do spełnienia ważne warunki. Nie gromadziliby dóbr tylko dla siebie. Nie wyzyskiwaliby innych i nie głodzili narodów. Nie nieśli śmierci, na hasłach krzyża czy półksiężyca i nie mieszkali w złocie i purpurze. Bo wiedzieliby, że to niezgodne z prawem, które mówi wprost o szacunku, wspólnym działaniu i dobrze jednej ludzkości. Nie wolno zabijać! W żadne imię nie wolno! Nie ma wyższego dobra. Nie wolno i już!  Bo Ziemia – planeta jest dla wszystkich, a nie tylko dla określonej grupy. Nie ma tu lepszych i gorszych, a każda rzecz miała swój początek i zawiera w sobie historię.
Dlatego uważam, że człowiek w widzeniu szatana się odrealnił.
Podobne artykuły:
Szatan i magia człowieka 
Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (17) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (1) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (27) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (8) utwór poetycki (9) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (25) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)