Czasopismo Kwiaty - był PRL i były kwiaty

Ilustrowany magazyn kwartalny dla producentów działkowców i miłośników kwiatów Kwiaty, wydawany był przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i...

Sunday, 15 April 2018

Polska Partia Robotnicza opowiedziała się za czynną walką z okupantem


Współczesny Czytelnik, porażony wieloma kłamstwami, nie wyobraża sobie wspólnej idei walki o utrzymanie Polski w granicach sprzed 1939 r., prowadzonej przez PPR oraz siły skrajnie reakcyjne. Istotnie, jest to ciężkie do uwierzenia, biorąc pod rozwagę współczesny kurs polityczny, ale czy niemożliwe? Z kolei, polityka powinna trzymać się z daleka od historii, w przeciwnym razie, nie mamy do czynienia z historią, ale „cichym kolaborantem”, który przekazuje nieprawdę na temat dziejów narodu, społeczeństwa czy państwa. Trudne są takie okoliczności, ale musimy przyjąć że nawet najpiękniej podawana historia będzie zawierała nieprawdę. Nie jest też ważne czy o faktach pisze tytularny profesor czy człowiek o pasji dziejowej – zwyrodnienie to zwyrodnienie, a rzeczywistych zdarzeń nie należy ubarwiać, tylko obiektywizować.
Wskażę przykład. Jeśli poznamy prawdziwe pochodzenie herbarzy, bestiariuszy średniowiecznych oraz różnicowania rycerstwa, to będziemy chętniej podchodzili do tezy, że istnienie arystokracji stanowi największe zwyrodnienie dziejowe oraz zakłamanie, tworzone przez religię oraz grupę ludzi, która z dawnego symbolizmu i plemiennej wrażliwości, uczyniła wespół z Kościołem katolickim oręż do podzielenia społeczeństwa.
Jeśli nie będziemy znali prawdziwych znaczeń związanych z pochodzeniem herbarzy i oznaczeń heraldycznych lub podejdziemy do zjawiska „brązowniczo” (ideologicznie), zranimy naszą wiedzę, zakrywając przed sobą właściwy obraz – wówczas powiemy np. że za socjalizmu źle robiono, zwalczając „sanacyjne elity reakcyjne” oraz odbierano przywileje dawnych ciemiężców ludności miast i wsi.
Apologeci (głosiciele prawd – tu pełna ironia dla orędowników ciemnogrodu) idei szlacheckiego państwa będą głosili pochodzenie arystokracji od najlepszych czynników społecznych, uważając grupę tę za elitę danego narodu, skazując tym samym ogół na niewiedzę o tym, że owa „elita” zajmowała się rabunkiem, wyzyskiem oraz prześladowaniem i ciemiężeniem żywych istnień ludzkich. W ten sposób, społeczeństwo wypowiadając się z nostalgią o „odsunięciu szlachty” od władzy, będzie tęskniło za „niewolnictwem i wyzyskiem”.
W dzisiejszych realiach powrót do realnego feudalizmu nie jest możliwy – najzwyczajniej się to nie opłaca, ale chodzi o kategorie ocen dziejowych. Inna sprawa – nie należy przekreślać, tworzonej przez szlachtę kultury, ale nie wolno zapominać także o innych ludziach oraz jej prawdziwym ukazywaniu.

Polska Partia Robotnicza opowiedziała się za czynną walką z okupantem


Prawda o PPR względem zrywu warszawskiego
Polska Partia Robotnicza od samego swego powstania opowiedziała się za bezwzględną, czynną walką z okupantem. Dzięki staraniom PPR Polacy w trakcie rokowań pokojowych, uzyskali Warmię, Mazury, Powiśle, Śląsk oraz Szczecin! Pamiętajmy o tym, tak samo jakbyśmy mieli rozważać kwestie herbarzy oraz działań arystokracji w Polsce.
Józef Stalin liczył się z opinią osób zaangażowanych w walkę i traktujących poważnie sojusznika radzieckiego. Na tym skorzystał interes Polaków, którzy w 1945 roku odzyskali niepodległość, zachowując względną autonomię i uzyskując wsparcie ze strony ZSRR. Pamiętajmy o kontekście epoki – był to okres po wojnie, zagrożenie III wojny wisiało w powietrzu, rozpoczął się wyścig zbrojeń. To, czego nie dokonano w trakcie 1945 r. oraz zawartych porozumień, starano się nadrobić dywersyfikując działania agresywne względem ZSRR i jej sojuszników. Była to istna wojna podjazdowa, w której Polska zmagała się z odbudowywaniem kraju. Nikt w tym nie przeszkadzał, a szkodliwe reakcyjne bandy, grasowały na terytorium zniszczonego kraju. Wsparcie ze strony ZSRR było nieuniknione. Partia rządząca postanowiła współpracować z ZSRR i stan ten utrzymał się do 1989 r., kończąc ostatecznie w latach 90-tych XX w. wyjściem wojsk radzieckich z Polski.

Niepoważne traktowanie
Niepoważne traktowanie miało miejsce w latach 1944 - 1945 i dalej, dopóki gen. W. Jaruzelski, gen. K. Świerczewski oraz żołnierze polscy nie zrobili porządku z bandytami, mordującymi niewinną ludność cywilną, kraj stał w płomieniach, a życie ludzkie było zagrożone na każdym kroku. Rozliczne ofiary tzw. „żołnierzy wyklętych” stanowią dla wielu opozycjonistów, którzy odważą się w zaciszu przyznać do pewnych okoliczności historycznych – „nieznaczny epizod”.
Wojciech Jaruzelski czynił wszelkie starania, aby Rosjanie nie zajmowali się tymi kwestiami, dlatego że chciał on uniknąć ofiar. Ważne było dla obozu PPR zachowanie jak największej autonomii, wobec bankructwa Zachodu, który w 1939 r. pozostawił Polskę na pastwę niemieckich oprawców, ograniczają się do działań RAF-u polegających na zrzuceniu ulotek.
Jaruzelski w stopniu ppor. przeprawiał się przez Wisłę, czynił wywiad, ryzykował dostarczając informacji dla dowództwa wschodniego.
Ludowe Wojsko Polskie, nieraz opanowywało Rosjan, broniąc ludność cywilną przed użyciem ciężkiej broni, celem wyeliminowania przeciwnika reakcyjnego – „bandytów-terrorystów”, kryjących się w miastach i wsiach. Owi bandyci napadali na ludność cywilną i krzywdzili niewinne osoby. Żołnierz frontowy, który otrzymał za udział w wojnie kawałek ziemi, ginął często z rąk tych bandytów, za to że doszło do równego podziału dóbr, które wcześniej stanowiły własność pana arystokraty sanacyjnego.

Szacunek oręża
Żołnierz rosyjski miał ogromny szacunek do żołnierza polskiego, który ramię w ramię wyzwalał Rosję i Polskę, Białoruś, Litwę, Ukrainę z rąk morderców faszystowskich.
Z opowieści Aleksandra Babicza, który przeszedł front, od Lenino do Berlina, wynika jednoznacznie że Rosjanie szanowali Polaków. Jak głodowali – to wszyscy. Jak jedli i ucztowali – to wspólnie. Taki sam obraz relacji przekazał gen. W. Jaruzelski, o czym mówił w swoich rozlicznych wywiadach.
Gdyby gen. Jaruzelski, w latach 80-tych XX w., miał mentalność współczesnych polityków, nie doszłoby do żadnego zaistnienia Związków Zawodowych, ale do krwawych represji. Męża stanu i demokratę, poznaje się po czynach, a nie po słowach. Generał nie został właściwie oceniony przez historię i nie będzie to możliwe, dopóki ocen dokonują propagandziści.

Spór o zaangażowanie  
Polskie rozgłośnie radiowe nadające z zagranicy i finansowane przez podejrzany element zachodniej propagandy wmawiały Polakom, że walka zbrojna prowadzona przez partyzantkę i podziemie reakcyjne, prowadziły do wyzwolenia.
"Polska walka na śmierć i życie, aż do zwycięstwa" – głosiło hasło Armii Ludowej z 28 sierpnia 1944 r. Nie jest prawdą, że jedynie AK walczyła – w stolicy walczyli także ludzie oraz AL. Mitologizowanie historii oraz wygłaszanie przeróżnych haseł przez tzw. „autorytety” określa ich z góry przekreśloną moralność.

Nie kłamcie, że to było AK!
Fakt z 1944 r. Elity zachodnie – Andersy, Sikorskie i inne Radziwiłły, Czartoryskie, itd. doprowadziły do powstania w Warszawie, wskazując na wyzwolenie całej Polski, dzięki postawie stolicy "Chrystusa narodów".  
Dowództwo AK wiedziało, że bez Armii Czerwonej nie uda się wyzwolić Polski ani uwolnić stolicy. Po raz kolejny – pierwszy raz w 1939 roku – doprowadzili do sytuacji zagrożenia życia własnego narodu, broniąc własnych interesów posiadaczy. Za II RP tej arystokracji żyło się dobrze. Za zaborów, żyło im się dobrze. Wspierani przez Kościół katolicki, który później wspierał dzieło A. Hitlera, walki z Rosją, polscy arystokraci ciemiężyli Polaka polskiego oraz Żyda polskiego.
Francję wyzwalali Francuzi oraz Amerykanie. Dowodził tym Eisenhower, który wydawał rozkazy. Żaden Francuz tego nie negował, ani nie przerywał ustalonego planu. W żadnym miejscu Francji nie wybuchły zamieszki, organizowane poza wiedzą dowództwa sił połączonych.
To, że ZSRR maszerował, zostało ustalone z USA, GB, Francją i Polską – atak na ten plan i niesubordynacja Polaków, zagroziła walce z faszyzmem i jest to fakt, obecnie mitologizowany i zakłamywany przez „brązowników historii”.  
Działanie zagrażające całości Frontu Wschodniego podjęto w Polsce. Mimo to, AL nie omówiła wspólnej walki, stanęła ponad podziałami, walcząc za kraj. Za to, komunistom i lewakom, odmówiono prawa do czynu zbrojnego. Sic! Nazwano walczących „plugawymi służalczymi podnóżkami Moskwy”. Jak można posługiwać się tak podłymi kalumniami, nie oceniając zaistniałej sytuacji oraz dziejowej roli ZSRR i jej „wojny ojczyźnianej”.
Przejawem tej ignorancji jest niszczenie pomników, upamiętniających niemieckie ofiary walk frontowych, poniesione przez ludzi, którzy przybyli ze Wschodu wyzwalać Polskę i Europę z realnego zagrożenia eksterminacją, ludności polskiej czy żydowskiej.
Dowodem wskazującym na to, że ZSRR nie było krajem takim jak malują go polskie elity jest to, że początkowo tam wskazywano lokalizację dla Państwa Żydowskiego, w „Żydowskim Okręgu Autonomicznym” w Birobidżanie, którego stał się stolicą. To było za Rosji Sowieckiej.
W Europie dochodziło do urzeczywistniania się planów stopniowej eksterminacji ludności żydowskiej, a tam, w tej „złej Rosji”, zezwolono im na całkowitą autonomię, a potem po 1943 r. pozwolono Żydom na przedostawanie się do Izraela. W chwili, gdy Europa kolaborowała z hitlerowcami, wydając z różnych stref okupacyjnych ludność żydowską (np. z Republiki Vichy Marszałka Petaina), to ZSRR zadbała o naród, który żył wolny i bezpieczny na jej terenie.

Prosili o wspólne działania
Armia Czerwona zwracała się do sanacyjnej reakcji o wspólne działania. Zostało to podyktowane rozsądkiem. W odpowiedzi, reakcja chciała aby Rosjanie, kierując ofensywą, podporządkowali się woli zarządców powstania! Sic!
Nikt nie był w stanie tego uczynić! Czemu tego nie było we Francji? Po co ta prowokacja, skierowana w ZSRR? W tak skomplikowanej sytuacji dziejowej, w której znalazła się Polska było to działanie nierozsądne, które zostało później okryte osnową fabularnej fikcji.
Polska Partia Robotnicza, od samego powstania opowiedziała się za bezwzględną, czynną walką z okupantem. Dzięki staraniom PPR Polacy uzyskali Warmię, Mazury, Powiśle, Śląsk, Szczecin! Stalin liczył się z opinią osób zaangażowanych w walkę i traktujących poważnie sojusznika radzieckiego.
Dopiero później, uspokoiło się gdy faszyści zaczęli przegrywać na froncie wschodnim, szykując się do powstrzymania wroga ze Wschodu – ZSRR. Nie interesowała "reakcji AK" walka z realnym faszyzmem, ale walka z faszyzmem, w celu wyzwalania miast, aby ukazać pełnie własnej władzy ZSRR oraz mieć kartę przetargową na Zachodzie.  

Mrzonka arystokracji
Oligarchia, walcząca rękoma swoich emisariuszy o wschodnie latyfundia, doprowadziła do tragedii.  
Każdy dowódca, na miejscu radzieckich, zatrzymałbym front na Wiśle. Chcieli – niech walczą. To jest proste i logiczne. Nikt nie bierze pod uwagę tego, co zrobili sanacyjni barbarzyńcy na Zachodzie, narażając naród na przegraną sprawę. Rosjanie nie mogli wziąć i wkroczyć, potrzebny był plan oraz odparcie kontrofensywy niemieckiej. Czemu ci "lepsi pomazańcy" nie brali sami udziału w walkach? Od XIX wieku, wysługiwali się polskim chłopem i mieszczaninem, którego dopiero PRL nobilitował do rangi człowieka uprawnionego, realizując w pełni jego społeczne i życiowe aspiracje.

Dziejowa dywersja Kościoła
Dziś, owa "lepsza" część społeczna otrzymuje nagrody od rządzących i odzyskuje majątki. Wspiera to ideologicznie religia oraz dążenie Kościoła katolickiego do przejmowania ziemi oraz dóbr utraconych. Dziwne jest to, że przez cały PRL nie zniszczono świątyń i nie zakazano kultu. Wręcz przeciwnie, dbano o zabytki w kraju.
To samo dotyczy kamienic – Warszawa została zniszczona. Kamienice odbudowano za „teoretycznego państwa” PRL (cytując za propagandowcami) – który był "państwem totalitarnym, reżimowym, walczącym z religią oraz wolnością" – według pewnego sekciarskiego nurtu.
Nawet na tym postanowiły owe "elyty" zarabiać, bo PRL był tak obrzydliwy, że należało go doszczętnie okraść.  Dokonano tego po 1989 r., przejmując ziemię, zakłady oraz budynki – o które walczył żołnierz polski, społeczeństwo polskie oraz odbudowano ze zniszczeń wojennych za PRL-u. Pewien ideolog Solidarności, wskazał mi że wcale ZSRR nie pomogła odbudować Polski, ale ją niszczyła. Szkoda tylko, że powstało tak wiele dobra narodowego – co jest zgodne z prawdą. Czemu nikt nie napisał, co zrobiono po 1989 r. z tym majątkiem, rzekomo „zniszczonym i zagrabionym” przez Rosjan. Zastanawiające jest to, ile czasu będą te kłamstwa upowszechniane, stanowiąc usprawiedliwienie dla prawdziwej zbrodni – rozkradzionego majątku, wznoszonego przez okres „teoretycznego państwa” przez miliony Polaków?
Dziś "Polska walcząca" to AK, wyklęci i Solidarność – kontynuatorzy powstańców styczniowych – jak głosi teza b. ministra obrony, też historyka.
Takie kłamstwo historyczne, jednostronne i pogardliwe, przechodzi łatwo przez usta i stanowi o fałszowaniu historii, dokonywanym celowo i zmyślnie. Środowiska lewicowe godzą się na to, nie prowadząc żadnej dyskusji.
Powód jest prosty – bo nie wypada – ludzi to już nie obchodzi, gdyż przyjęły się inne tematy, itd. Ciekawe i jednocześnie przykre. Polska historia musi być prawdziwa, a nie zakłamana!
Poza tym lewica popełniła kardynalny błąd, odcinając się od PRL-u jak diabeł od wody święconej. Złe i krótkofalowe działanie, za które odpowiedzialność ponoszą Józef Oleksy, Aleksander Kwaśniewski oraz Leszek Miller, w tym wszyscy działacze różnych szczebli, którzy zaczerpnęli zły przykład z „reformatorów”, grabiąc do siebie i nie patrząc na państwo i jego interes.

____________________
W załączeniu oryginalny tekst gazety, wydawanej przez AL w Warszawie.
AL walczyła, dokumentowała to i dziś możemy z całą pewnością stwierdzić, że ludowcy, „komuchy i lewacy” walczyli w powstaniu i nie tylko tu oraz nie tylko AK, które przez ostatnie 30 lat zacierało ślady po tym fakcie, epatując z medalami. „Medialne” było promowanie AK – iluż to osób dotyczy ten stan rzecz, dzięki któremu zyskali. Każda tak pozyskana złotówka okazuje się „judaszowym srebrnikiem”. Tu jednak z pomocą przychodzi religia, która w duchu modlitwy usypia rozum i właściwą ocenę.
Żołnierze AL i LWP byli skromni, też cierpieli głód i ginęli od kul wyklętych. Nagrodą za walkę zbrojną była śmierć z ręki kata, skrytego w leśnym zakamarku, nie pogodzonego z nastaniem czasów pokoju.

Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (17) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (1) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (27) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (8) utwór poetycki (9) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (25) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)