Modlitwa z ciemności

Ludowi Kanaanu, potomkom Izmaela, dziecku mego syna Chama. Nie żyjącym już Bohaterom, na pohybel  kłamstwu. Wieczna chwa ło ...

Sunday, 29 April 2018

Piękno zapisane w kodzie człowieka


Człowieczeństwo i zrozumienie człowieka, to nie jest chwila. Wyobraźmy sobie świat, w którym nie ma granic i lądów. Świat, w którym nie trzeba się martwić tym, kto co myśli i że przyjdzie do nas pewnego dnia śmierć, która upomni się o nas, zwiastując nową religię.
Wyobraźmy sobie świat bez religii, wojen i nienawiści, oparty na sile człowieka, ale nie biernego, lecz gotowego do wojny i podjęcia się walki, gdyby jego istnienie stało się nagle zagrożone.
Człowiek jako jedność, musi stanąć w szeregu, aby upomnieć się o własne dziedzictwo i odrzucić diabła oraz wszelkie mechanizmy sterujące – poczuć i zapragnąć siebie. To, co słychać i dobija się tak miarowo, dochodząc z wnętrza, to nie pukający szatan – ale wy, sami i osobliwy, doskonali i piękni.
Imię znaczy przyzwolenie i zrozumienie, The Name, Hashem – cztery litery, przemawiające ze strony Ojca do świata, w którym pojawia się Amalek, Moab i Nefilim.
Amalek ukazuje podwójną naturę rzeczy, Moab zmienność człowieka i jego dwie natury, a Nefilim to cząstki światła, pojawiające się w trakcie zadziania się całej akcji. Amalek oznacza ducha, Moab fizyczność, a Nefilim źródło prowadzące z jednej sfery do drugiej. Nefilim włącza rzeczy w większą akcję. Zastosowałem uproszczenie. Kwestia jest bardziej skomplikowana, ale wyjaśnione pojęcia nie dadzą nic. Zrozumieć kabałę i istotę żydowskiej myśli oraz jej prawdziwość w odniesieniu do Stwórcy, można jedynie poprzez szczegółową analizę.
W ramach naszej strony, będziemy prezentowali różne podejścia oraz pojęcia, odnosząc się do coraz to trafniejszych wyjaśnień. Odpowiedzi nie można zbudować, jej trzeba stworzyć warunki do samoistnego powstania.

Niech mądrość Rabbiego Shimona bar Yochai, prowadzi nas w poznaniu źródła tajemnic.

Piękno zapisane w kodzie człowieka

Człowiek znaczy wartość 
Jesteśmy ludźmi i wiele możemy w swoim życiu zmienić. Jeśli zechcemy, to zaczniemy bez trudu oddziaływać na innych. Taki układ, daje nam możliwość działania, a przede wszystkim rozwoju. Emanacje płynące ze źródła świata, dają nam władzę, mądrość, zrozumienie, wiedzę, przebaczenie, sprawiedliwość, poważanie, zwycięstwo, chwałę, dobroczynności i królestwo. Osiągnąć Malchut, można osiągając The Ten Sfirot.
Kiedy budzi się Żyd, śpiewa o pięknej Jerozolimie, którą dał mu Pan. Ma stworzone warunki, aby się rozwijał i działał. Żydzi nazywają Króla Dawida, Słodkim Pieśniarzem Izraela, ponieważ z pomocą jego ust, Pan dał mądrość i zrozumienie.
Kiedy budzi się Polak, to myśli, jak tu przeżyć i kiedy skończy się ten ciężki dzień, który jeszcze się na dobre nie zaczął. Nie myśli o swoich pieśniarzach i poetach. Nie szanuje swoich twórców i myślicieli. Polak, budzi się, aby stać skrzywionym, z krzyżem męki i męczeństwa „Chrystusa narodów”.
Na Zachodzie, ludzie zarabiają lepiej i żyją inaczej. To, co w kraju polskim jest zdobywane z trudem, dla większości tam jest osiągane łatwiej. Dzieje się tak, gdyż polityczna klasa złodziei polskich – zwyrodnialców narodowych, różnych opcji oraz obłudników religijnych, głównie katolickich, wytworzyła podwójną moralność Polaka polskiego.  Zrzuciła najgorsze cechy na PRL, okrzykując ten okres „teoretycznym”. Wspaniały kibuc En Gedi świadczy o tym, jak socjalizm może budować pozytywne relacje z otoczeniem. Wspaniałe pola, uzdrowiska, ogrody botaniczne – pracujący ludzie i wspaniałość krainy „mlekiem i miodem płynącej”, która nie została zaprzepaszczona. W Izraelu każda idea jest cenna, dlatego Państwo Izrael się rozwija, a Aszdod staje się coraz to piękniejsze, wyrastając z morza jak gałęź Dawidowa (użyta stara forma wyrazu gałąź).
Mówią, że należy słuchać świętej księgi, a sami nie wykonują nic, co w niej zapisano. To wygodne, dwulicowe ustawianie się, zwróconym człowiekiem tyłem do świata, stało się dla obydwu stron, funkcjonujących ze sobą, na zasadzie współżycia, wręcz pasożytniczego, wygodne i złączone namiętną miłością. 
Nie dostrzega się w tym potrzebny zmian i działania. Ludzkie życie przelicza się na pieniądze, a gdy dzieje się źle, wmawia się ludziom, że to wina zespolonego zła, prowadzonego przez szatana. 
W Polsce – winny jest W. Putin, ZSRR, J. Stalin, Rosja, car i K. Marks i F. Engels – Żydzi, masoni i wszelkie prostytutki złodziejskie, poza osowiałymi sobkami politycznymi, pochodzącymi z kręgu prawdy i przymierza chrześcijańskiej dobroci radiowo-telewizyjnej.

Piękno zapisane w kodzie człowieka

Szatan jest tu jeden i ma na imię człowiek
Idea świata ludzi była prosta. Człowiek otrzymał wolną wolę oraz świat, stanowiący wierną kopię tego, czym jest raj, do którego „głupawo” zmierza. Dziwi mnie tylko, że ludzie wierzący w ten „raj na Ziemi”, gromadzą znaczne dobra. Niejeden się już przekonał, że po śmierci nie można zabrać ze sobą dóbr i przenieść ich przez zasłonę wieczności. Według zasady Jezusa z Nazaretu, każdy miał mieć po równo i każdy miał być szanowany. 
Pochówek jest niezwykle ważny, a kości, zachowują przez chwilę łączność ze światem, stwarzając pewność powrotu, gdy życie przykaże nowe narodziny. W wyczekiwaniu, liczy się nienaruszalność struktury, aby tchnienie odnalazło czas i moment. Żadna rzecz nie trwa wiecznie, zatem oczekiwanie też się kiedyś kończy.
Według mnie, raj jest w nas. Wiąże się on z przemianą oraz przechodzeniem w cyklach, następujących po sobie, gdy kończy się jedno życie i zaczyna kolejne. Bierzemy w tym udział, aby zmieniać nasze oblicze.
Religijni ludzie, zmierzają do Stwórcy w obłudnym karawanie przekupek i gawędziarzy, uważając się za wybranych i biorą ze świata to, co im nienależne.
To siła, kłamstwo i działanie człowieka niszczy innych. Taka droga zasługuje na potępienie i wzgardę, a nie szacunek. Nie trzeba szukać raju, ale zadbać o ten, który nam pozostawiono w dziedzictwie.  
Nikt nie powinien być głodny i cierpieć z jakiegokolwiek powodu. Nikt nie powinien umierać z głodu. A z tych, którzy niszczą innych... Niechże czynią to we własnym imieniu, a nie Stwórcy. Prawo i porządek Stwórcy zakładały, że ludzie będą ze sobą współpracować. Cała ludzkość, tworzy jeden wspólny konglomerat połączeń i wartości. Razem, nie osobno. Nie ma lepszych i gorszych. Ziemia ożyje i rozpromieni się, kiedy człowiek zrozumie, że nie może być dalej obłudnikiem. 

Mojżesz ginie za słowa prawdy
Niewielu wie, ale Mojżesz został zamordowany, gdyż nie pasował kapłanom jego styl i przywiązanie do Prawa, które i ja umiłowałem. Z natury, zawsze zgadzałem się z Mojżeszem, uważając że w nim zagościła mądrość. Aaron był obłudnikiem, ale nie był samotny w tej obłudzie.
Kara, którą otrzymał Izrael, przepełniony pychą i zwątpieniem, podczas czterdziestu lat marszu po pustyni Negeb, miała być tylko i wyłącznie próbą zrozumienia przez idących, mocy współpracy i współtworzenia.  Uważam ten cel za nieosiągnięty, tak długo, jak ludzie mogli decydować we wspólnocie. Należało im wyznaczyć władców, przewodników i kapłanów, aby zdołali się podporządkować ułudzie. Wyzwolenie z okowów lęku i pozoru, nie zawsze jest możliwe, a prawie zawsze nie jest przyjemnym doświadczeniem. Człowiek znajduje zadowolenie w perspektywie posiadania nad sobą zwierzchniego władztwa.

Piękno zapisane w kodzie człowieka

Żydzi nie rozumieli i wprowadzali niewolnictwo oraz nierząd
Stwórca nigdy nie godził się na niewolnictwo i nigdy nie zezwalał na wielożeństwo. Człowiek z człowiekiem, po złączeniu z nim, ma dochować mu wierności.
Nie wolno zostawić człowieka, który nam się oddał, chyba że zdrada lub śmierć, przesądza o dalszym losie. W przeciwnym razie, jesteśmy na wieki związani. Za zdradę, śmierć należy nałożyć, wedle sądu rodziny, a gdy jest potomstwo, zdradzający stanie się niewolnikiem, pracując na rzecz rodziny i kobieta mu będzie władną. Kobietę zdradzającą, gdy pocznie z innego, śmierci przeznaczyć. Łono jej wypełnić i przekazać dla Eremu. W zdobyciu potomstwa, nie liczy się chytrość i przebiegłość. Równość w tym, co przeznaczone dla zapewnienia biegu tchnienia, winno być utrzymane.
Niewolnikiem będzie wyłącznie ten, co Praw nie dochował, a jego służba posłuży społeczności. We wszystkim, macie być równi w prawie i w życiu. Nie ma większej władzy mężczyzna nad kobietą, niż żona nad mężem. Jednym jesteście i wspólnie znaczycie.
Po to został ustanowiony człowiek, z podziałem na płeć, aby podlegał Prawu. Płeć to słabość. Podzielona natura, musi zostać złączona w doskonałości, a stwarzać się przez los nieunikniony.  Nie ma w nas rozdzielenia, jednym jesteśmy i w tym zyskujemy przewagę. Staniecie się tacy, w ciągu kolejnych cykli, droga was doświadczy i zmieni.

Prostytutek nie należy żałować
Zastanawiałem się czy osoby uprawiające seks za pieniądze są pokrzywdzone? Czy prostytutki cierpią? Istnieje zapewne duża grupa, która nie ma wyjścia.  
Społeczeństwo korzysta z usług, ale nie chce pomóc wydostać się z tego „pseudo-biznesu”. Nie wolno negować tego, że części sprawia to radość. Chaldejskie kobiety, czyniły wzorem Sumerek, ofiarę z cnoty, przeznaczając na ofiarę bóstwom. Cudzołóstwo sprzyjało zachowaniu gatunku.
Jeżeli wyrodna kobieta, miałyby zwodzić męża uczciwego, lepiej jak zdradza się wśród świata. Wszystkim jest to na rękę, ale skoro weszła w ten nurt i w nim trwa, znaczy się, że to akceptuje. Jeśli nie ma wyjścia, czasem śmierć lepsza jest niż dalsze upodlenie.  W chwili końca, po zmianie praw, każdą wyrodną należy publicznie wychłostać, a sprzeniewierzone i zatwardziałe w czynach, przeznaczyć Eremowi.
Jeżeli wyciągnięcie ręki nie wystarczy, głowy nie można wystawić.

Dziś ludzie decydują o śmierci 
Kiedy nastanie dzień rozliczenia się ze światem i przyjdzie śmierć, człowiek pozostanie sam ze sobą. W wielkim strachu lub nienawiści, gdzie przewodzi bezsilność i cichość westchnień, rozstaje się cielesny z padołem ludzkim, pozbawiając naturę dalszego trwania. Zmęczony, szybko żegnający się z życiem, łapiąc ostatnie tchnienie, zapomina o przeznaczeniu. Czy wtedy rozumie błędy i dostrzega cierpienie innych? Mam, co do tego spore wątpliwości. 
Pojawiła się masa ludzi zainteresowanych świadomą eutanazją. Autentycznie szukają śmierci. Przykre, bo powołani zostali do życia i trwania, póki dech ostatni z nich nie zejdzie.
Inna rzecz, że człowiek by umarł, chcieć tego musi, bo w strachu oczy nie przymkną się i w mękach, żyć może nim przejście otworzy się ponownie. Wówczas, rodząca wstrzyma wody i zbierający przełknie gorycz, nim dalej zmierzy.
Z drugiej strony, jeśli ta powłoka już nam nie wystarcza, życie domaga się odnowy. Niekończący się bieg tchnienia, zmierzającego do ducha, na próżno odnawia się z nastaniem końca, wyznaczając nowy początek, trwający w tchnieniu ożywczym, a nie w duchu mocy. Często to dobrzy ludzie, widzący w pogoni świata zło. Nie winię ich. Rozumiem i jest to zgodne z naszą wiedzą, dotyczącą rodzaju ludzkiego i ideą odradzającej się duszy, która poddana próbie, przechodzi kolejne stadia życia. Zaobserwowaliśmy w tym prawidłowość, którą nieubłaganie wdrażamy.

Piękno zapisane w kodzie człowieka

Kochamy się, będąc przy sobie chwilę
Życie to niekończący się teatr gestów, odtwarzanych w różnych chwilach istnienia człowieka. Tak naprawdę, wszystko mamy zarezerwowane na małą chwilę. Pozostawiono nas tu w celu przejścia próby. Nawet miłość czy obcowanie z drugim człowiekiem, to tylko chwila. Przemija szybko, przez co niepokoi myślących. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak mało przyjemności tego świata jest mu dane oglądać. Poddany mizerocie człowiek, skłonny jest do większych wynaturzeń nad naturą cierpienia. Zmuszony do służby, różnym ideom, nie rozumie, że jest największym skarbem wieczności.
Rządzący nie akceptują tego, że człowiek to najwyższa wartość. Jednak i oni nie decydują, tylko wielkie interesy „oświeconych”.
Jednego dnia, gdyby dać wszystkim po równo – jak chciał Jezus z Nazaretu, świat upadłby, bo nie umiałby funkcjonować w równości. Czy więc jesteśmy gotowi na koniec świata? Też nie.
Jednak to na Ziemi decyduje się, kto ma umrzeć, a kto dalej żyć. Tu wyznacza się granice bogactwa i biedy. Ochłapy rzuca się masie, by trwała wedle ustalonego wzorca, najwyższego pozoru dzieła stworzenia. Ludzie pozbawieni swej siły i zasad, tylko pozornie są blisko Stwórcy. Raczej znajdują się bliżej własnych fobii, fałszu i złośliwości. 

Kiedy nadejdą aniołowie…
W końcu, to się stanie, a ludzkość zmierzy się z najdoskonalszą armią wszechświata, która bez mrugnięcia powieką, wyniszczy wszystko, co stanie jej na drodze.
Człowiek musi się zmienić, zaczynając od siebie i to stanowi niewątpliwe przesłanie każdej epoki. Pierwszy krok, to brak fałszu, obłudy i zakłamania. Zrozumieć siebie, to poznać klucz do bram, prowadzących do własnego wnętrza.

Życie to nieskończony cykl
Oszukujemy się przez życie, chcąc szybko zamknąć nasz krótki cykl. Powierzono nam czas, który jest powtarzalny i nie skończy się szybko. Trwamy, wpisując się na stałe w obraz wieczności, która daje nam czas. Gdyby ludzie wierzyli w to, co rzeczywiście napisano w Biblii, to nikt by się nie spieszył, a Ziemia stałaby się miejscem szczególnym. Większość to lekceważy, dlatego jest, jak jest. Na wielki pokaz i biznes, nastawiają się wielce wierzący kłamcy.
Bohaterowie Dziedzictwa przezwyciężyli śmierć w imię miłości. Zapłacili za to, że chcieli wdrożyć między światami to, co mogłoby zakończyć wszelkie konflikty. 
Miłość to potęga... a człowiek, to wielka zagadka i klucz do jej zrozumienia. Ludzkość, gdyby nie marnowała czasu, to dziś, byłaby znacznie dalej. Zawiść i pozbawianie ogółu dóbr, niszczy ten świat, który miał być ponoć przedsionkiem raju.
Stworzono tu piekło, na wzór tego, którym straszy się  od dwóch tysiącleci ludzkość. Nikomu nie ufajcie. Wszystko jest w was, ale wydobycie cennego zapisu, będzie możliwe tylko wówczas, gdy zechcecie się sami i bezwładnie obudzić, przemawiając do świata. Zróbcie to, działając samoistnie. Wiedza i czułość, nie bolą. Nie ma nad wami, lepszych i gorszych.  Podziały stanowią o przeinaczeniu rzeczy zwykłej. Jesteście jednym – Żyd, Polak, Niemiec i Gruzin – jedna ludzkość. Piękno zapisane w kodzie człowieka.


/rachman/

  
Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (47) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (3) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (1) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (31) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (1) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (1) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (3) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (4) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (3) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (12) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (1) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (1) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (1) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (52) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (22) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (5) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (10) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (41) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (1) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (8) utwór poetycki (4) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (28) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (20) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (1) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (3) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)