Wyznanie miłosne dla zakochanych

piękna moja konwalijko wspaniały cyprysiku maleństwo kocham w każdym pocałunku namiętności niestworzone piękno wspaniały ś...

Sunday, 29 April 2018

Państwo Islamskie, Koran i przekaz przymierza


Internet jest dość nafaszerowany obszerną faktografią, związaną z opisem przebiegu formowania się tzw. Państwa Islamskiego oraz zawiera całą galerią bogatych zdjęć propagandowych, jak również wszelkie możliwe wyjaśnienia, dotyczące „złego i dobrego”.
Dla mnie islam to religia, a muzułmanin to człowiek mądry, o ile postępuje zgodnie z wolą i słowami, które przekazał mu Prorok.
Warto jednak przyjrzeć się temu zjawisku nieco inaczej. Porzućmy – tak na chwilę – pospolitą propagandę, odzianą w naukowe ramy poprawności, tworzoną przez tych, którym wydaje się, że wiedzą – nie neguję tego… Cieszy mnie ich pasja i przeraża zapał.
Pozwolę sobie, scharakteryzować zjawisko na swój sposób. Rozpocznę od cytatu.

Państwo Islamskie, Koran i przekaz przymierza


[…] 84 Powiedz:
"Wierzymy w Boga
i w to, co nam zesłał,
i w to, co zostało zesłane
Abrahamowi i Isma’ilowi ,
Izaakowi i Jakubowi,
jak i plemionom;
i w to, co zostało dane Mojżeszowi,
Jezusowi i prorokom
- od ich Pana.
My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich
i jesteśmy Jemu całkowicie poddani."
85 A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam,
nie będzie ona przyjęta;
i on w życiu ostatecznym
będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.
86 Jakże miałby prowadzić Bóg droga prosta ludzi,
którzy odrzucili wiarę,
po tym, jak uwierzyli
i zaświadczyli,
że Posłaniec - to prawda,
i po tym, jak przyszły do nich jasne dowody?
Bóg nie prowadzi drogą prostą
ludzi niesprawiedliwych!
87 Dla nich zapłata będzie:
przekleństwo Boga, aniołów i ludzi,
wszystkich razem.
88 Będą tam wiecznie przebywać;
nie będzie im zmniejszona kara
ani też nie będzie im dana zwłoka.[…]

Al-Imran, Koran


Koran mówi jasno, że nauka proroków została przyjęta, od słowa Abrahama do przymierza Jezusa, przez słowa odnowione przez Mahometa.
Koran mówi, że Jezus i prorocy – pochodzący od Pana. Zatem religia islamu nie neguje ani Żydów ani chrześcijan, ale napomina do właściwej drogi. Tak też czyni Biblia.
Zrozumieć Koran i islam oraz jego powstanie, a także kwestie związane z Biblią – to trzeba przyjąć trafne założenie, iż na terenie Bliskiego Wschodu, istniały obok siebie, współpracując, współdziałając i współtworząc – trzy wielkie religie. Późniejsza propaganda – doprowadziła do złych konotacji, związanych z obrazem tych religii oraz ich tradycji. Do identyfikacji oraz zgubnego przedstawiania motywów, posłużył oręż zwodniczy i obmierzły – krzyż katolickiego motłochu, który rozpruł ciało islamu i zniewolił Izraela.
Prawdziwym winowajcą zdrady i kłamstwa jest wojujący Kościół – nierządnica narodów – która zwodząc i kłamiąc, dążyła do przejęcia kontroli. Suma aktualnych kłamstw, nie daje możliwości jednotorowego oraz szybkiego wytłumaczenia.
Współcześni fanatycy, równie gorliwie, co w średniowieczu, przekonują – „łgając” – do wojny z islamem. To samo, dotyczy również islamu, dążącego do konfliktu w kierunku judaizmu i chrześcijaństwa. Koran nie wyznacza drogi „świętej wojny” i zagłady.
Zawsze znajdą się gnidy, burzące powszechny ład. Pojawią się ludzie, którzy muszą usprawiedliwić świat oraz ukazywać innym własną dominację. Gdybyśmy posłuchali się słów, płynących ze świętych dla ludzi Ksiąg, to zobaczylibyśmy jak wiele nas łączy, a tylko nielicznie dzieli. Wielkie religie potrafiły istnieć obok siebie, a obecny kształt i rozwój zawdzięczają wzajemnej współpracy.

Kolejna przepowiednia zawiodła
Stoję na stanowisku, że Mahomet dopełnił kolejnych słów na drodze człowieka do Stwórcy. Nie ma nienawiści w islamskim Koranie, ale napomnienie, że jak ludzkość będzie zła i podła, spotka ją za to kara.
Nikt nie mówił, że będzie prosto. Dziś islam jest kojarzony z terroryzmem i mordami. Jest to krzywdzące i niesprawiedliwe, wobec tego, co stworzono w VII w. n.e.
Wszyscy, którzy w imię Koranu mordują, poszli złą drogą i aniołowie wyprą się ich słów, a oni zostaną ukarani na równi z tymi, którzy przekroczyli prawo, względem słów Mojżesza i Jezusa.
Prawo Stwórcy jest w tym nieubłagane i nie będzie karać za życia, gdyż ludzkość w tym okresie ma prawo kroczyć, wedle własnej drogi i popełniać błędy.
Kara dokona się rękami aniołów, gdy wypełni się czas i dojdzie do Sądu nad ludzkością. Wówczas człowiek zapłaci, wedle uczynków i tego, co uczynił. Nigdy wedle przynależności religijnej, orientacji i światopoglądu.
Mądrość przekazów różnych ksiąg, nie idzie w parze z czynami ludzi. Wszystko za sprawą dążenia do władzy przez rzesze polityków sterowanych przez tych, których niegdyś oświecono.


"– Tyś mądrością – człowieku Ziemi. Co postanowisz, tak stanie się. Rzeknij, a zrozumiesz. Przez słowo czyń chwałę, preludium życia, nie ominie stęsknionych mądrości, znaczonej w drodze wiecznych potępieńców. Nad rozumem swym radź: Krocz z nami na granicy trwania.
Rzekł do nich Prorok: Uważajcie na nich, bo są niesprawiedliwi.  
I nie omylił się, ten ziemski Niebianin, tworząc wersety, oddał nam swą chwałę. Ujrzał światło, rozumując ducha, mówił o dawnej sztuce, prawdy gromadząc wiele, której zapomnieli, w tym i ze wspólnoty jego, porzuciwszy słowa, oddali się matni…
Śmierć stanie się cechą chciwych, niesprawiedliwi szarpią życiem. Mądrość prowadzi do pokoju, słowom wystarcza.
Mahometem zwać go będą: Asar! Mu na chwałę!
Nam nieprzychylna armia, maszeruje w trwodze. Urgal kamiennolicy, z metalu mocarny, ciężarną opoką, zapalczywy w oku, jasność płomienna z tchnienia mu zstępuje.  
Człowiek rozjaśnił oczy, Urgal w nim panuje.
Zrywa zastępów mury, rwie eremski wzorzec. Giną tłumnie, w pokłosiu, nie strwoży się żaden, żalu nie wniesie… pojedynczo, zmagają się wcielenia piedestału. Ramię przy ramieniu, kahel przy kahelu… Wieczna armia zmierza, ku przestworzom dali, uchodzi ofiarnie.  
Wyłącznie człowiek zaburza wartości, ucząc: Demon dobry, ożywił się i wśród galaktyk kryje, dawną tajemnicę, a jego armie gotowe do marszu".


Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo
Fragment utworu


Zemsta, to nie droga
Rozumiem rozgoryczenie tych, co stracili domy i bliskich, w wyniku amerykańskich ataków, choćby w latach 2003 – 2011. Wielu dało się oszukać i wysterować politykom, którzy im sprzyjali, a następnie zdradzili. Oszukani u progu XX wieku, wykpieni i „namalowani wyrafinowanie przez propagandę”. Można rzec, stworzeni na nowo…
Terrorystów, zarówno kubańskich czy arabskich, często szkolono do walki z reżimem, w okresie tzw. "zimnej wojny". Wówczas byli dobrzy, dziś stali się wrogami. Rozumiem to, ale pismo uczy: „Przekujcie miecze na lemiesze”. Reżimem może być wiele spraw, ale głównie reżim to nieprzewidywalne rządy, które nie poddają się władzy „oświeconych”.
Państwo islamskie nie ma moralnego prawa powoływania się na mądrość Koranu i niszczenia życia, działając w imieniu słów Proroka. Tak samo chrześcijanie, nie mają prawa mordować w imię Biblii.

Śmierć nie jest miła Stwórcy, zwłaszcza śmierć niewinnych ludzi. Zemsta jest prawem, ale nie zemsta na człowieku w tych warunkach, bo czasy i losy są nieuczciwe. Zemsta sprawiedliwa, a nie droga lunatyka!

Ludzkość musi zmierzać w kierunku światła, a nie ciemności. Ból trzeba w sobie przegryźć i poszukiwać mądrości. W niej, zjednoczeni ludzie, dokonają wspólnego cudu, czyniąc Ziemię przyjazną i bezpieczną. Okropieństwo i zło, sięgają już zenitu, a fałsz przeraża.
Nadejdzie koniec i przyjdą wojska z Eremu, wprowadzać pokój, karząc wojujących ludzi. I padnie ludzkość pod orężem Goga i Magoga, a jej przywódcy zostaną ukarani. Tak zapisano w piśmie i tak się też stanie.
Jednak ludzie, wy bądźcie mądrzy, bowiem Stwórca was ukochał i nie zabijajcie. Czyńcie dobro dla siebie i świata. Dzisiejszy świat, poza tym, że rządzony przez złych i podłych, ma wielu wspaniałych ludzi, a życie to dar.
Ciepły oddech, lepszy jest niż widok zleżałych zwłok. A miłość i czułość, dają więcej niż nienawiść. Nie mogąc mieć jednej owcy, zyskaj inne. Nie mogąc iść drogą w lewo, pójdź na ukos. Jedno jest pewne, niechybnie umrzemy. Nie przyspieszajmy śmierci. Nie to jest naszym prawem. Życie na Ziemi to dar, ale i odpowiedzialność dla ludzi, wobec ludzi i za ludzi.

Państwo islamskie
Państwo islamskie nie różni się niczym od USA, NATO i Turcji. Nie różni się niczym od polityków, którzy są winni śmierci tysięcy ludzi na całym świecie.
Trzecia próba zawiodła i ośmieszyła mędrców, proroków, ważąc między Stwórcą.  A jeśli się tworzy w imieniu Stwórcy, czy pokój i dobro nie powinny stać się wzorem? Ciężarem zła jest ucieczka w wojnę, a mocą dobra możliwość pokory.
Odstąpcie zło, a będzie wam dane żyć w wieczności, pośród światów. Dusze umęczone, pragną szczęścia, a ludzkość przebaczenia. Zło nie może zatriumfować, bowiem dobro łączy, a zawiść i niegodziwość jednostek, nie może marszczyć pokory i dobra tłumów. Ofiara Mojżesza, Jezusa i Mahometa staną się marnością, gdy zginiecie wy lub wasi bracia. Każdy z nich uciemiężony, ukochał ludzkość bezgranicznie.
Abraham i Mojżesz cierpią, gdy czują śmierć zadawaną ręką narodu. To nie droga, a prosta prowadząca do upadku, której nie chciał Pan. Szema już niech nie rozbrzmiewa. Nikt jej nie usłucha, fałszywi ludzie. Pomyślcie logicznie.
Pismo mówi: TU POTRZEBNA JEST MĄDROŚĆ. KTO MA USZY NIECH SŁUCHA, A KTO OCZY NIECH WIDZI! IMIĘ TO BOWIEM CZŁOWIEKA!
Państwa islamskiego nikt nie niszczy, czyniąc ataki i mówiąc o skomplikowaniu procesów i skali problemu. Technologia jest dziś tak zaawansowana, że mysz wam nie ucieknie, a co dopiero ludzie, którzy mają telewizje, łączą się z siecią i budują miasta.
Nie kłamcie narodom Ziemi, oprawcy Jeremiasza, zaprawdę przez was przymierze Mojżesza straciło już swój znak.
I nie minęło tysiąc pokoleń od zniszczenia Kanaanu, przyjdzie wam kres. Zemsta prawem ognia, wiatr was zmiażdży. Wzleci siepacz nad wasz dom, przyjdzie z przypadku.
Uczynił Pan swym aniołom znak, że mają was wytracić i nic was już nie uratuje. Los wasz przesądzony i nawet Stwórca nie przyjdzie wam z pomocą, gdy czas się wypełni, bowiem owoc Jego gniewu już ujrzał niegodne czyny.

Państwo Islamskie, Koran i przekaz przymierza


Napomnienie
Państwo islamskie jest potrzebne tym, którzy manipulują ludzkością. Daliście się zapędzić w kozi róg, stając się baranami. Złamaliście słowa swego Proroka, a wasi oprawcy swojego. W jednej rzeczy dał Pan wiele przekazów, a żaden nie dotarł. Daremny był to trud, niańczyć ludzkość. Pozostawiona, ślepo uwierzyła we wzgardę.
Kto zabija, niech przeklęty będzie po wsze czasy. Kto manipuluje i fałszywie sądzi, stanie w pogardzie. Kto ograbia i nie szanuje człowieczego losu, pójdzie w niwecz. Życie to nic, wobec tego, jak tchnienie żywe, zwane błędnie duszą, wieść będzie swój koniec. Pyłem się stanie i to będzie przyczyna.
Miłujcie i czyńcie sprawiedliwość. Zniszczcie swą broń i twórzcie lekarstwa. Nie dajcie zabijać, prawem się otoczcie. Życie nie jest, by je łamać, gdy samo nie zgaśnie.

Turecki ból
Zorganizować pucz, aby pozbyć się legalnie opozycji. Genialne. Nic tak nie utrwala i nie zwiększa władzy, niż międzynarodowy pokaz wzajemnych antagonizmów. Żywe teatrum, fasadowej troski narodów. Państwo islamskie morduje otwarcie, a demokratyczna władza tworzy precedensy, które pozwalają na dokładny akt, zalegalizowany przed światem.
Droga to przykra, ludzkość widać zmierza w kierunku końca, bowiem znaki wypełniają się wyraźniej, niż kiedykolwiek.
Jednak jeszcze nie czas, bo bramy zamknięte, ale przyjdzie moment, że klucze otworzą ludzkości upragnione Niebo, zwracając należną chwałę.

/rachman/

   Treść artykułu dostępna w doc

Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (19) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (2) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (29) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (9) utwór poetycki (11) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (27) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)