Przejdź do głównej zawartości

Posty

Nowość

Istota nakazu dnia szóstego

„A wreszcie rzekł Pan: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”.
Rdz 1,26
W czasach biblijnych, panowanie nad światem wyobrażano sobie jako władzę, którą mógł sprawować król, w stosunku do danego obszaru oraz mieszkańców. Jego panowanie wiązało się z wprowadzaniem wspólnych norm. Zrozumienie kontekstu wymaga przywołania pojęcia „panowania”. Dzień szósty w tradycji biblijnej Księgi Rodzaju to stworzenie zwierząt i człowieka. W tradycji pozabiblijnej jest to dzień wyrzucenia Lucyfera z Nieba.   Koncepcja dnia szóstego, pozwala także szerzej spojrzeć na zagadnienie absolutnego zła i dobra.

Tłumaczenie słownikowe Za Słownikiem Języka Polskiego PWN, panowanie to: „sprawowanie rządów”, „przewodzenie”, „podporządkowanie czegoś”, „sprawne posługiwanie się czymś”, „rozprzestrzenianie się, trwanie”. W chwili buntu, człowiek zrzucił z siebie obowiązek panowania.…
Najnowsze posty

Łodyga przeciwieństw – Kto jest szatanem?

Zasada Biasa: większość ludzi jest zła Diogenes Laercjusz 1, 87 – 88

Anton Szandor LaVey, napisał nieszkodliwą w wymowie książkę, z zupełnie innym ujęciem, niż sądzą ludzie. Biblia Szatana – owe dzieło rozpromieniło wielu, którzy spodziewali się znaleźć w niej przepis na sukces, miłość czy pieniądze. Najistotniejszą pracę wykonały kościoły, które starały się znaleźć w niej demonologiczne wpływy z zaświatów. LaVey, ostatni prorok z Ziemi, wyjaśnił że kłamstwo było wrogiem wolności, pozbawiając osobistą naturę człowieka, wszelkiej zdolności radzenia sobie z życiem. Mówił, że trzeba zniszczyć kłamstwo. I nie chodziło mu o plucie na hostię czy przeklinanie wrogów – to byłoby zbyt proste, tworząc kolejne kłamstwo. Perfidnej manipulacji dokonano, dając ludziom księgi, w których prawa zostały zapisane, a częściowo zmienione. Nie mieli czasu i odwagi dokonać całkowitego zakrycia, okazało się że brak pomysłu nie przeszkodził w tworzeniu zaprzeczeń. Zbudowali na tym kościoły, a ludzkość trzymając…

Satanizm – co to naprawdę oznacza?

Satanizm to nie absurd, to nie subkultura, to nie dogmaty i nie religia. Satanizm to droga, pewien rodzaj filozofii oraz postrzegania świata. Wyjaśniając, pokrótce czym jest satanizm, postaram się oprzeć na pewnym przedstawieniu historii, bez której nie będę w stanie się obyć w temacie. Satanizm narodził się wraz z człowiekiem, ale to dopiero ludzie nadali temu zjawisku znaczenie, które pozwala dyskutować nad nazwą, zasadą oraz ogólną koncepcją. Satanizm nie jest ani dobry, ani zły. To koncepcja, bez której nie można się obyć w rozumieniu świata, wykorzystywana przez ludzi do zdobywania poklasku. Wykluczam satanizm, jako religię i dogmat, gdyż przekonanie o byciu w ofensywie do założonego planu stworzenia, nie może stanowić religii, a z tragedii, która się zadziała, nie można czynić doktryny. Istota satanizmu jest niewątpliwie ciekawa. Poznałem wielu znawców tego tematu, a jeszcze większą ilość obserwatorów i kibiców szatana, z którymi rozmawiałem.

Największymi krzewicielami satanizmu…

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne posty z tego bloga

Potępienie onanizmu byłoby niesprawiedliwością

Onanizm, jak wyjaśnia Wikipedia, to inaczej masturbacja (samogwałt, ipsacja, cheiromania) – pobudzanie własnych narządów płciowych w celu wywołania u siebie rozkoszy seksualnej. Może, lecz nie musi doprowadzać do orgazmu. Masturbacja jest spotykana również w świecie zwierząt, np. u ogierów. Masturbacja odbywa się bez udziału partnera lub przy jego wyłącznie biernym uczestnictwie. Istnieje pojęcie wzajemnej masturbacji, które dotyczy sytuacji z aktywnym udziałem partnera. Masturbacja stanowi normalne zachowanie w świecie zwierząt, które praktykują odruchowo ludzie, lecz w większości, z powodów oczywistych się do tego nie przyznają.

Z zapytań wyszukiwarek Zastanawialiście się może, co ludzie wpisują do wyszukiwarek ze słowem „onanizm”. My też. Biblijnego Onana w tym nie ma, bo i może ludzie nie mają tego rodzaju świadomości, jest za to duża ilość innych zapytań. „Dlaczego onanizm jest grzechem?”, „Czy onanizm jest zły?” „Jak leczyć?”, „Onanizm jak walczyć?”, „Onanizm jak się uwolnić”, „O…

Polska Partia Robotnicza opowiedziała się za czynną walką z okupantem

Współczesny Czytelnik, porażony wieloma kłamstwami, nie wyobraża sobie wspólnej idei walki o utrzymanie Polski w granicach sprzed 1939 r., prowadzonej przez PPR oraz siły skrajnie reakcyjne. Istotnie, jest to ciężkie do uwierzenia, biorąc pod rozwagę współczesny kurs polityczny, ale czy niemożliwe? Z kolei, polityka powinna trzymać się z daleka od historii, w przeciwnym razie, nie mamy do czynienia z historią, ale „cichym kolaborantem”, który przekazuje nieprawdę na temat dziejów narodu, społeczeństwa czy państwa. Trudne są takie okoliczności, ale musimy przyjąć że nawet najpiękniej podawana historia będzie zawierała nieprawdę. Nie jest też ważne czy o faktach pisze tytularny profesor czy człowiek o pasji dziejowej – zwyrodnienie to zwyrodnienie, a rzeczywistych zdarzeń nie należy ubarwiać, tylko obiektywizować. Wskażę przykład. Jeśli poznamy prawdziwe pochodzenie herbarzy, bestiariuszy średniowiecznych oraz różnicowania rycerstwa, to będziemy chętniej podchodzili do tezy, że istnieni…

Chciałoby się powiedzieć, że na świecie panuje sprawiedliwość

Na tym świecie jest wielu złych ludzi. To niewątpliwie prawda. Jest na tym świecie też wielu dobrych ludzi. To też samoistna prawda. Co zrobimy z tym, że znamy dwie prawdy? Jednocześnie dwie prawdziwe tezy, mogą wykluczać się lub stanowić o swoistym podziale wartości lub istnieniu płaszczyzn, na których strzępkach budowane będą losy świata. Prawdopodobnie nie zrobimy nic, bo tak nas nauczono i zarezerwowano dla nas czas, w którym nie podejmiemy się niczego szlachetnego, nawet jeśli byśmy tego chcieli. Przyzwyczailiśmy się do życia, zbyt mocno i groteskowo, trzymając się kurczowo naszej codzienności. Jednak, pozostaje bez odpowiedzi zasadnicze pytanie: Kim jesteśmy? Nadal ludźmi, czy już czymś znacznie gorszym?

Istnieje trzecia opcja, głoszona i stworzona przez Erem Świat aniołów i demonów, w który wierzą ludzie pozostawał zawsze jeden i nierozerwalny.  Podstawowa reguła, to chronić życie i zapewnić stworzeniu istnienie. Ludziom wydaje się, błędnie i nieprawdziwie, iż aniołowie wstąpili n…

Niewolnicy z Ziemi

Każdy człowiek, a może prawie każdy słyszał kiedyś o aniołach. Każde zwierzę słyszało pewnie o człowieku lub jeśli usłyszało, to mogło się zawieść albo był to ostatni, słyszalny dźwięk. Niekiedy spotkania z człowiekiem bywają ostatnimi – taką mamy naturę, dążąc nią świat wokół. Nie chcę przez to powiedzieć, że człowiek to szkodnik, ale jakoś tak samo wychodzi. W prosty sposób, może zrozumiemy, dlaczego zamknięto Eden. Człowiek poszukuje Stwórcy oraz kontaktu z drugą stroną. Zwierzęta też nawołują, ale ich głos zbierają ziemskie duchy. Aniołowie nie przeżyliby głosu, który nagromadził się w pokładach ziemi. Ból i cierpienie, wypaczają a przywołane pragnienie spowalnia. Ziemia ocieka krwią. Wiadomo, że anioł przybędzie. Pewnego dnia powróci i wspomoże życie. Pan Eremu przywoła zwątpiałych (przestarzale o kimś kto zwątpił i stracił nadzieję) i przywróci zaburzony ład.

Sacrum humanum Jedzący i niszczący wszystko wokół człowiek jest prawdziwym drapieżcą. Można powiedzieć to z dumą, akcentuj…

Wiara w aniołów wymaga wiary

Aniołowie zbliżają człowieka do poznania tajemnicy, a wedle przekonań zwyczajowych, pośredniczą w rozmowach z Bogiem. Czy tak jest? Czy aniołowie zapisują wszystkie te sprawy i relacjonują Stwórcy? Czy człowiek, mając pewność ich istnienia, nadal zachowywałby się jak zwyrodnialec? Pytania te są może brutalne, ale niezwykle ważne. Wydaje mi się, że ludziom, dobrze śpi się i udaje w tym matriksie  – zasadniczo kogoś, kim wcale nie są.  Człowiek dokonuje degradacji aniołów w powszechnej hierarchii bytów. Od zawsze interesowałem się tym, jak powinniśmy się odnosić do danego zjawiska, a nie tym, jak się o danym zjawisku napisało czy powiedziało. Miałem taki komfort, stąd mogę pisać o aniołach oraz przedstawiać ich w zupełnie innym kontekście. 

Zdegradowany człowiek groteski  Los człowieka jest nieunikniony i dąży on, do sprawowania władztwa nad sobą. W tym, krzywdzi inne życia i oddaje się nienawiści, którą ozdabia pozorem fabuły, okraszonej kawałkiem egoizmu, którą można określić mianem &quo…

Wieża Babel – co oznacza w Biblii

Historia, geneza i symbolika wieży Babel w znaczeniu historycznym, kulturowym i pojęciowym, obejmuje analizę historii, religii i sztuki oraz literatury. My, w tym artykule zajmiemy się aspektem historycznym w ujęciu biblijnym. Ludzie, zainteresowani znaczeniem wieży z Babel, sięgają do sieci po odpowiedź: czy wieża Babel jest symbolem pychy? kto zbudował wieżę z Babel? kto napisał i kto namalował? itd. Wieża Babel jest symbolem, co jest niewątpliwe i niezaprzeczalne, zawierający pouczenie, że grzech przeciw Bogu zostanie zawsze ukarany. Motyw ten był wykorzystywany w literaturze oraz ikonografii i malarstwie. Można także powiedzieć, że istnieje pewien związek frazeologiczny, odnoszący się do wieży z Babel, oznaczający „różnojęzyczne zbiorowisko ludzi”, „brak porozumienia” „zamęt”, „bezład” „zamieszanie”. Współcześnie wieża Babel istnieje praktycznie w każdym miejscu Europy, w której spotykają się różne kultury, języki oraz ludzie o odmiennej religii, a także kolorze skóry. Trzeba się …